RST - Road Survey Technology

För säkra och trygga vägar - Ramboll RST är ledande inom rationell och ekonomisk drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar.

Raptor truck RST

RST - Road Survey Technology

Ramboll RST är ledande inom rationell och ekonomisk drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar.

Vägytemätning med Laser RST på allt från större vägar till gång och cykelvägar. Detta ger en snabb och effektiv bild av tillståndet avseende parametrar som spår, ojämnheter, geometri och sprickbildning.

Bärighetsundersökningar som omfattar t ex georadar, visuell skadeinventering, provtagning och fallviktsundersökning.

Rådgivning inom vägdimensionering, materialval för gator och vägar samt stöd vid besiktningar och funktionsupphandling.

Underhållsutredningar åt främst kommuner för att tydligt kunna presentera ett objektivt och långsiktigt planeringsunderlag- och beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

"Vi vinner kontrakten för tredje året i rad med motiveringen att vi har en unik kompetens inom drift- och underhåll kombinerat med lång erfarenhet och effektivitet i fältmätningar."

Virgilio Pérez
Consultant

Mätning

:

RST har Nordens största systemresurser för att mäta och samla in all nödvändig information om vägar, lastytor, hamnar och flygplatser.

Konsulttjänster

:

RST har Nordens största expertis inom vägteknik där vi både dimensionerar, gör underhållsutredningar, ger råd om materialval och hanterar leveransuppföljning inom drift och underhåll.

Produkter

:

Vi utvecklar, designar och bygger världsledande mätsystem och analysapplikationer. Vi är kända för vår höga kvalitet och produkter används i hela världen. Vi har levererat mer än 40 system till olika delar av världen.

  • Vägarna i Polen blir säkrare med teknik från Ramboll

    Polens vägar blir säkrare med ett kontrollsystem för vägmarkeringar från svenska Ramboll. Den unika tekniken innebär att vägmarkeringarnas funktion granskas kontinuerligt för att säkerställa synbarheten och därmed förebygga trafikolyckor.

  • Certifiering förbättrar vägsäkerheten

    Kallare vintrar, användning av dubbdäck och vinterunderhåll gör att det ställs andra krav på vägmarkeringsmaterial i de nordiska länderna än i övriga EU. För att förbättra säkerheten på vägarna har trafikverken i Sverige, Norge, Danmark och på Island gått samman och etablerat ett certifieringssystem anpassat för vårt nordiska klimat.

  • Ökad trafiksäkerhet på flera orter

    Har du funderat på hur många meter viltstängsel det finns i Kramfors, eller hur många busshållplatser det finns i Svenstavik? Troligtvis inte, men för Trafikverket och de företag som sköter drift och underhåll är det viktigt att veta både var de finns och det aktuella tillståndet.