Mätning

RST har Nordens största systemresurser för att mäta och samla in all nödvändiga information om vägar, lastytor, hamnar och flygplatser.

Raptor - Framtiden för att utvärdera vägars bärighet

Raptorn är Rambolls senaste produkt. Ramboll förvärvade hela Raptor-projektet från Dynatest 2020.
Istället för att bara få mätresultat från enskilda punkter, vilket är den normala situationen när man använder fallvikt för mätning av bärighet, tillhandahåller Raptor en kontinuerlig information av data som beskriver det strukturella tillståndet hos beläggningen. Fördelen med kontinuerliga data i motsats till mätningar gjorda i enskilda punkter, är att hela längden av beläggningen skannas och att svaga punkter och ojämnheter kan upptäckas längs hela den mätta sträckan.
Raptor kan mäta 150-400 kilometer per dag vilket gör det möjligt att skanna ett helt motorvägsnät på några veckor. Raptor kan även fördelaktigt användas på projektnivå.

:
Raptor mäter i normala trafikhastigheter utan behov av trafikledning, vilket gör verksamheten säkrare. Fordonet är tillräckligt litet och manövrerbart för att det kan användas även i städer.
eller kontakta Martin Wiström Head of Department Phone:+46 708 25 34 31 martin.wistrom@ramboll.se
För mer information om Raptor, läs här (PDF)