RST - Road Survey Technology

För säkra och trygga vägar - Ramboll RST är ledande inom rationell och ekonomisk drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar.

Raptor truck RST

RST - Road Survey Technology

Ramboll RST är ledande inom rationell och ekonomisk drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar.

Vägytemätning med Laser RST på allt från större vägar till gång och cykelvägar. Detta ger en snabb och effektiv bild av tillståndet avseende parametrar som spår, ojämnheter, geometri och sprickbildning.

Bärighetsundersökningar som omfattar t ex georadar, visuell skadeinventering, provtagning och fallviktsundersökning.

Rådgivning inom vägdimensionering, materialval för gator och vägar samt stöd vid besiktningar och funktionsupphandling.

Underhållsutredningar åt främst kommuner för att tydligt kunna presentera ett objektivt och långsiktigt planeringsunderlag- och beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

"Vi vinner kontrakten för tredje året i rad med motiveringen att vi har en unik kompetens inom drift- och underhåll kombinerat med lång erfarenhet och effektivitet i fältmätningar."

Virgilio Pérez
Consultant

  • : 50

    varv runt jorden. Eller 2 miljoner kilometer. Så långt kör Ramboll RST varje år när vi genomför avancerade mätningar och kontroller av vägar och vägmarkeringars standard för våra kunders räkning.

  • : #1

    Vi är ledande i Sverige när det gäller underhållsutredningar av kommunala vägar. Hittills har vi hjälpt 85 kommuner med underlag för planering och upphandling av vägunderhåll.

  • : 8

    miljarder kronor. Så mycket kostar drift och underhåll av det statliga vägnätet per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar.

Mätning

:

RST har Nordens största systemresurser för att mäta och samla in all nödvändig information om vägar, lastytor, hamnar och flygplatser.

Se våra tjänster inom mätning Mätning