RST - Road Survey Technology

För säkra och trygga vägar - Ramboll RST är ledande inom rationell och ekonomisk drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar.

Raptor truck RST

RST - Road Survey Technology

Ramboll RST (Road Survey Technology) tillhandahåller lösningar som ger samhället möjlighet att bevara och utveckla sina tillgångar i infrastrukturen på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.
Vi är experter inom drift och underhåll genom hela kedjan, från datainsamling om nuvarande förhållande och tillstånd, till att föreslå hållbara lösningar på drift underhåll. Vi har också expertis för bärighetsdimensionering av hårdlagda ytor såsom vägar, flygplatser och lastytor.
RST utvecklar och säljer state of the art utrustning för datainsamling om vägar- och vägmarkeringars funktion och vi tillhandahåller unika mjukvaruapplikationer för att analysera insamlad information.

"Vi vinner kontrakten för tredje året i rad med motiveringen att vi har en unik kompetens inom drift- och underhåll kombinerat med lång erfarenhet och effektivitet i fältmätningar."

Virgilio Pérez
Consultant

  • : 50
    varv runt jorden. Eller 2 miljoner kilometer. Så långt kör Ramboll RST varje år när vi genomför avancerade mätningar och kontroller av vägar och vägmarkeringars standard för våra kunders räkning.
  • : #1
    Vi är ledande i Sverige när det gäller underhållsutredningar av kommunala vägar. Hittills har vi hjälpt 85 kommuner med underlag för planering och upphandling av vägunderhåll.
  • : 8
    miljarder kronor. Så mycket kostar drift och underhåll av det statliga vägnätet per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar.

Mätning

:
RST har Nordens största systemresurser för att mäta och samla in all nödvändig information om vägar, lastytor, hamnar och flygplatser.
Se våra tjänster inom mätning Mätning