Vilkår for mennesker

Sådan sikrer vi, at Rambøll er en inspirerende og inkluderende arbejdsgiver, der skaber sikre og sunde vilkår, hvor medarbejderne kan trives.

Ramboll employee explaining aspects of the office map

Sundhed og sikkerhed

Vores medarbejderes sikkerhed og trivsel er altafgørende for os.
Ledelsessystemet er certificeret i henhold til internationalt anerkendte standarder: ISO 45001 om arbejdsmiljøledelse, ISO 9001 om kvalitetsstyring og ISO 14001 om miljøstyring.
Se mere information om vores miljøforvaltning her

Vi arbejder med tre resultatindikatorer for sundhed og sikkerhed

 • : 0.43

  Ulykkesfrekvens (Lost time incident rate, LTIR)

  som faldt til 0,43 i 2021 (2020: 0,89)
 • : 1.37

  Arbejdsulykker (Total reportable incident rate, TRIR)

  som var 1,37 i 2021 (2020: 1,74)
 • : 98%

  Færdiggørelsesgrad for sundheds- og sikkerhedsuddannelse

  som steg til særdeles tilfredsstillende 98 % sammenlignet med 88 % i 2020 på grund af obligatoriske krav og foranstaltninger.

Rambølls grundlæggende overbevisninger driver fortsat vores tilgang til lighed, mangfoldighed og inklusion (EDI, Equality Diversity and Inclusion).

Rambøll respekterer, omfavner og tilskynder til mangfoldighed i alle dens former, og vi stræber efter at skabe en inkluderende kultur, hvor alle trives. For at støtte dette har vi i 2021 gennemgået nøgleprocesser, herunder rekruttering, aflønning, forfremmelse og efterfølgelse, for at minimere partiskhed og sikre, at der er fokus på lige muligheder. Vi har skabt et digitalt dashboard til at drive og informere vores EDI-strategi med data og forankre EDI-aspekter i vores globale rekruttering og efterfølgerplanlægning.
EDI som praksis kræver bidrag fra alle medarbejdere og især fra ledere som rollemodeller. Vi tilbyder løbende uddannelse af alle medarbejdere inden for ligestilling, mangfoldighed og inklusion, og vi er opmærksomme på, at en EDI-praksis kræver bidrag fra alle medarbejdere og især fra ledere som rollemodeller.

Kønsmål

Vi stræber efter at opbygge en inkluderende organisation, som det er attraktivt at identificere sig med, og skabe en arbejdsplads, der afspejler vores engagement i samfundet. Til dette formål vil vi arbejde mod en mere afbalanceret organisation med et stærkt fokus på kønsrepræsentation.

Kønsmål

:
I 2025 sigter vi mod at beskæftige 40 % kvinder på tværs af Rambøll. I 2021 var kønsfordelingen 35 % kvinder og 65 % mænd.
Vi har også sat os som mål at have mindst to kvinder i vores koncerndirektion, som i dag består af to kvinder og fire mænd.
Disse bestræbelser afspejles også i vores ansættelsespraksis. Vi ved, at vi skal tiltrække en mere mangfoldig gruppe af ansøgere for bedre at afspejle vores samfund.

Virksomhedens sociale ansvar

Vores frivillige bruger hvert år tusindvis af timer i deres fritid til en bred vifte af projekter i tæt samarbejde med ikke-statslige organisationer (ngo'er), lokale programmer og Rambøll Foundation. Projekterne spænder fra at bygge broer i afrikanske lande til forbedring af kloakering og vandforsyning i fjerntliggende områder i Himalaya eller Mellemamerika.