Vores mål for miljø, samfund og klima

Med vores værdier som grundlag har vi opstillet ambitiøse mål for at begrænse Rambølls CO2-fodaftryk, samtidig med at vi forbedrer vores værdikæde og miljøet. Få mere at vide om vores vigtigste klimamål og de vigtigste miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige tiltag og forpligtelser.

Som partner for bæredygtig forandring er Rambøll forpligtet til at handle ansvarligt over for kunder, medarbejdere, samfund og virksomheder. Dette afspejles i vores egne ambitiøse mål om at reducere CO2-emissionerne i overensstemmelse med Paris-aftalen.
Vores klimamål er godkendt til at være i overensstemmelse med 1,5 graders målet fra Science Based Targets initiative (SBTi, initiativ for videnskabeligt baserede mål). Vi vil reducere de absolutte CO2-emissioner under scope 1 og 2 med 46,2 % i 2030 i forhold til en 2019-baseline. Inden for den samme tidsramme vil vi også reducere det absolutte omfang af CO2-emissioner i scope 3 fra forretningsrejser med 27,5 % og sikre, at 80 % af vores leverandører, målt efter emissioner, har videnskabeligt baserede mål inden 2025.
Disse ambitioner afspejles også i, hvordan vi samarbejder med kunder, partnere og interessenter. I alle projekter tilbyder vi alternative løsninger, der er mere bæredygtige end den oprindelige projektbeskrivelse. Med vores ambition om at blive globalt førende inden for omstilling til grøn energi forlader Rambøll området for olie- og gasudvinding inden udgangen af 2025 og vil anvende denne ekspertise inden for vedvarende energi. Vi fortsætter med at fremskynde den grønne omstilling gennem partnerskaber i takt med ambitionen i vores strategi for 2022-2025: Partner for bæredygtig forandring.
:
Rambølls klimamål
 • SBTi godkendt i overensstemmelse med 1,5C-forløbet
 • 46,2 % reduktion af scope 1- og 2-emissioner inden 2030
 • 27,5 % reduktion af absolutte scope 3-emissioner fra forretningsrejser inden 2030
 • 80 % af leverandørerne har videnskabeligt baserede mål inden 2025

Vigtige klimabidrag

 • :
  CO2-emissioner reduceret med 62 % fra 2019 til 2021
 • :
  Mål om at opnå nettonul-CO2-emissioner i Rambølls drift i 2030
 • :
  Medlem af FN's Global Compact siden 2007

Få mere at vide om, hvordan vi fører vores udsagn om bæredygtighed ud i livet og gør fremskridt i forhold til vores virksomhedsforpligtelser

Forbedring af ligestilling, mangfoldighed og inklusion

For at opbygge en inkluderende kultur bruger vi ambitiøse mål omkring vores initiativer. Målene fokuserer på mennesker og processer samt på de professionelle brancher og grupperinger, som vi indgår i.

Vores ambitiøse mål

 • :
  Opbygge en organisation af inklusion og identitet, der afspejler Rambølls engagement i samfundet.
 • :
  Opnå en mere afbalanceret organisation med et stærkt fokus på kønsrepræsentation. Vores mål for kønsrepræsentation er 40% kvinder og 60% mænd i 2025.
 • :
  Integrere et stærkt fokus på mangfoldighed og lighed i vores personorienterede processer for at mindske og udfordre skævhed i beslutningsprocesserne.