Vårt arbete med Equality, Diversity, and Inclusion (EDI)

Våra anställda är vår största styrka. De kommer från olika bakgrunder, vilket stärker vår innovationsförmåga och förbättrar både engagemang och prestationer.

Människor är vår viktigaste styrka

Ramboll respekterar, omfamnar och inbjuder mångfald i alla dess former. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande kultur där alla kan trivas. Detta är i linje med vårt grundandes historia, som är förankrad i en tydlig vision för hur ett ansvarsfullt företag ska agera och bete sig.
Vi tror att bidra till att skapa hållbara samhällen där människor och natur frodas endast kan uppnås om vi framgångsrikt återspeglar mångfalden i våra samhällen, avsiktligt införlivar inkluderande beteenden och strävar efter jämlikhet för alla.
Våra anställda är vår styrka. De kommer från olika bakgrunder, vilket ökar vår förmåga att förnya och förbättra engagemang och prestanda. Som ett målstyrt företag tror vi på att leva enligt höga etiska standarder och att uppträda ansvarsfullt mot varandra, våra aktieägare, kunder, samarbetspartners och samhället.
:

Öka mångfalden, skapa möjligheter

Genom att utnyttja vår skala och position strävar vi efter att öka mångfalden av vår egen personalstyrka och skapa positiva möjligheter för underrepresenterade grupper i vår bransch. För att uppfylla denna ambition är vi engagerade i de nödvändiga varaktiga ansträngningarna och fokus över tiden.

Förbättra jämställdhet, mångfald och inkludering

För att bygga en inkluderande kultur tillämpar vi ambitiösa mål för att utforma våra initiativ. Målen fokuserar på människor och processer, såväl som på de professionella industritjänster och samhällen vi är en del av.

Våra ambitiösa mål

  • :
    Bygga en organisation av inkludering och tillhörighet som speglar Rambolls samhällsengagemang.
  • :
    Uppnå en mer balanserad organisation med stort fokus på könsrepresentation. Vårt mål för könsrepresentation är 40% kvinnor och 60% män år 2025.
  • :
    Inbädda ett starkt fokus på mångfald och jämlikhet i våra människorelaterade processer för att minska och utmana fördomar i beslutsfattande.

Åtgärder för att genomföra våra målsättningar

En inkluderande arbetsplats

Vi genomför fortlöpande utbildning inom jämlikhet, mångfald och inkluderande (EDI) för alla medarbetare och handleder ledare på alla nivåer om EDI så att de kan bli förebilder. Att lyssna på våra medarbetares erfarenheter, frågeställningar och uppfattningar är kärnan till att bygga en inkluderande kultur.
Vi genomför fortlöpande utbildning inom jämlikhet, mångfald och inkluderande (EDI) för alla medarbetare och handleder ledare på alla nivåer om EDI så att de kan bli förebilder. Att lyssna på våra medarbetares erfarenheter, frågeställningar och uppfattningar är kärnan till att bygga en inkluderande k.....

Förbättra könsrepresentationen

:
Till 2025 siktar vi på att ha en balans på 40% kvinnor och 60% män inom Ramboll. 2021 var könsfördelningen 35% kvinnor och 65% män.

Åtgärder för att uppnå jämställdhetsmålet

Öka kvinnors egenmakt

FN:s mål för hållbar utveckling är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Kvinnor och flickor överallt måste ha lika rättigheter och möjligheter och kunna leva ett liv fritt från våld och diskriminering.
FN:s mål för hållbar utveckling är att uppnå jämställdhet och alla kvinno.....

Flexibilitet på en hybrid arbetsplats för att främja inkludering

Sedan COVID-19-pandemin startade har vi omstrukturerat vem, vad, var, när och hur för att arbeta tillsammans. Vi erbjuder hybrida arbetsplatser där det är tillämpligt och i linje med lokala policyer. För närvarande erbjuder nästan alla våra kontor alternativ för hybrida arbetsplatser. För att vår hybrida arbetsplats ska vara en inkluderande - där mångfald av tankesätt värderas och belönas - måste vi stärka vår förmåga att samarbeta genom att utnyttja de verktyg och den teknik som står till vårt förfogande.

Varför vi erbjuder hybrida arbetsplatser

:
För att främja bekvämlighet, nöjdhet och välbefinnande för våra anställda.
För att öppna dörren för olika talanger, vilket innebär att vi kan attrahera topptalanger inte bara lokalt utan globalt.
För att ta bort hinder relaterade till fysisk tillgänglighet, som pendlingsutmaningar.
För att stödja anställda med funktionsnedsättning och göra upp planer som fungerar för deras förutsättningar.
Employees having a Team meeting in the Office