Våra mål inom miljö, klimat och social hållbarhet

I linje med Rambolls värderingar sätter vi ambitiösa mål för att minska vårt koldioxidavtryck och vår värdekedjas påverkan på miljön.

Läs mer om våra viktigaste klimatmål och om våra främsta åtgärder och åtaganden när det gäller frågor om miljö, socialt ansvar och företagsstyrning.

Som The partner for sustainable change har Ramboll ett åtagande att agera ansvarsfullt gentemot kunder, anställda, samhället och företaget. Det återspeglas i våra mål för att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalets mål.
SBTi – Science Based Targets initiative – har bedömt att våra klimatmål är i linje med 1,5-gradersmålet. Vi kommer att minska de absoluta scope 1- och scope 2-utsläppen av växthusgaser med 46,2 procent från utgångsvärdena 2019 fram till 2030. Vi kommer dessutom att minska de absoluta scope 3-utsläppen av växthusgaser från affärsresande med 27,5 procent under samma tidsperiod och säkerställa att 80 procent av våra leverantörer också har mål för sina utsläpp som är godkända av SCTi, senast 2025.
Vårt arbete med kunder, partners och andra intressenter präglas av dessa ambitioner. Vi erbjuder alltid alternativa lösningar som är mer hållbara än den ursprungliga projektbeskrivningen. I linje med vår ambition att bli världsledande inom den gröna energiomställningen kommer Ramboll dessutom att lämna olje- och gasprospektering senast under 2025 och överföra den expertisen vi har från den sektorn till arbete med förnybara energikällor. Vi fortsätter påskynda den gröna omställningen genom partnerskap, i linje med ambitionen i vår strategi för 2022–2025: Partner for sustainable change.
:

Rambolls klimatmål

Rambolls klimatmål
 • SBTi-godkända i linje med 1,5-gradersmålet
 • 46,2 % minskning av scope 1- och scope 2-utsläpp till 2030
 • 27,5 % minskning av absoluta scope 3-utsläpp från affärsresande till 2030
 • 80 % av leverantörerna har forskningsbaserade mål från 2025

Kärnklimatbidrag

 • :
  Koldioxidutsläppen minskade med 62% mellan 2019-2021
 • :
  Målet är att uppnå nollutsläpp av koldioxid för Rambolls verksamhet till 2030
 • :
  Medlem i FN:s Global Compact-initiativ sedan 2007

Läs om hur vi förverkligar våra löften om hållbarhet

Jämlikhet, mångfald och inkludering

Vi arbetar för att bygga och bibehålla en inkluderande kultur med fokus på människor och fungerande processer, som matchar de branscher och lokalsamhällen där vi är verksamma.

Våra ambitiösa mål

 • :
  En organisation som är inkluderande och delaktig och därmed återspeglar Rambolls samhällsansvar.
 • :
  En balanserad organisation med starkt fokus på jämställdhet i en historiskt sett mansdominerad bransch. Vårt jämställdhetsmål är 40 procent kvinnor 2025.
 • :
  Starkt fokus på mångfald och jämlikhet i våra personalprocesser för att utmana fördomar och minska risken för partiska beslut.