Våra grundstenar

Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi hållbara samhällen där människor och natur kan blomstra.

people enjoying the summer at the lakes in Copenhagen

Vårt uppdrag

Skapa hållbara samhällen där människor och natur kan blomstra

:
Syftet med vår verksamhet är att bidra till en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Vi gör detta genom att förverkliga våra kunders visioner och hjälpa dem att hitta lösningar till deras mest brådskande behov och utmaningar. Att förbättra människors levnadsvillkor och skydda den skydda naturen och bevara biologisk mångfald utgör grunden i allt vi gör.
two people talking at  square at Bohrs Tower and Carslberg Station

Vår vision

Ett globalt konsultföretag som levererar integrerade och hållbara lösningar, för dagens samhälle och för framtiden

:
Syftet med vår verksamhet är att bidra till en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Vi gör detta genom att förverkliga våra kunders visioner och hjälpa dem att hitta lösningar till deras mest brådskande behov och utmaningar. Att förbättra människors levnadsvillkor och skydda den naturliga miljön är grunden till allt vi gör.

Våra värderingar

Grundläggande principer styr vårt uppdrag, vision och åtaganden
Ramboll har fyra grundläggande värderingar som rör verksamhet, etik, uppförande och kultur. Varje värdering består av två begrepp som balanserar och förstärker varandra.

Insight and excellence

Vi kombinerar teknisk expertis med kreativitet för att hitta smarta lösningar utöver det vanliga, alltid med hög kvalitet.
Vi kombinerar teknisk expertis med kreativitet för att hitta smarta lösningar utöver det vanliga, alltid med hög kvalitet......

Våra åtaganden

De löften vi ger våra viktigaste intressenter – kunder, människor, samhället, företaget
Vi är medvetna om vårt ansvar som konsulter inom hållbart samhällsbyggande. Vi mäter framgång kopplat till vår förmåga att skapa värde för dessa viktiga för intressenter.

Kunder

Vi agerar som en pålitlig partner, alltid engagerade i våra kunders utveckling och framgång.
Vi agerar som en pålitlig partner, alltid engagerade i våra kunders utveckling och framgång......