Upptäck vår historia

Två ingenjörer stod på ett tak i Köpenhamn år 1945 och kom överens om att starta egen firma. Resten är historia.

Från ett hustak till framtiden

I oktober 1945 stod två unga ingenjörer, Børge Ramboll och Johan Hannemann, på taket till Danmarks Tekniska Universitet och tittade ut över Köpenhamn. Liksom många andra vid den tiden hade de bevittnat ödeläggelse och nöd under andra världskriget. Båda två kände ett starkt behov av att hjälpa till med att återuppbygga samhället och bidra till en bättre framtid.

"Vi stod där på hustaket och pratade om företaget vi ville grunda”, mindes Børge Rambøll många år senare. “Tänk om vi skulle ta och starta en egen liten firma?”

En perfekt matchning

:

Det visade sig att Ramboll och Hannemann passade perfekt ihop; Ramboll, en visionär humanist med utmärkta ledaregenskaper, kompletterade Hannemann, en mycket begåvad ingenjör med känsla för tekniska detaljer. De tryckte en bunt visitkort med texten Ramboll & Hannemann. Konsultingenjörer och det var så det började.

Milstolpar

Vår gemensamma kultur baseras på att vi respekterar och vårdar våra grundares förhållningssätt till arbete, medarbetarre och samhället. Deras arv lever och blomstrar än idag.

År 2020 firade vi en viktig milstolpe: Rambolls första 75 år som bolag. Två år senare, 2022, uppmärksammade vi att det hade gått ett halvsekel sedan Rambøll, Hannemann och tre andra partners i företaget överförde ägarskapet av Ramboll till en stiftelse. Stiftelseägarskapet säkerställer en långsiktig utveckling av Ramboll, till förmån för våra medarbetare och de samhällen vi verkar i.

För att fira 50 år som stiftelse lanserade vi vår historiewebbplats, ”Threads in our history”. Webbplatsen ger en unik digital inblick i Rambolls kultur och kompetensområden. Genom fem kapitel får man ta del av de historiska milstolpar och trådar som tillsammans bildar den unika Rambollväven.

:

Bättre för människor och natur

Redan från början genomsyrades företaget av en stark humanistisk och social drivkraft för att hjälpa till att återuppbygga samhällen och förbättra förutsättningarna för människan och naturen. Detta driver oss än idag och återspeglas i vårt uppdrag, vår vision, våra värderingar och våra åtaganden.

Från två unga grundare till 17 500 medarbetare i framkanten av en hållbar förändring för samhället.

Se vår resa