Stipendium för examensarbete inom landskaps- arkitektur

Studerar du till landskapsarkitekt vid SLU? Bidrar ditt arbete till nytänkande och inspiration? Sök vårt stipendium!

Stipendiet för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur kan sökas av dig som skrivit examensarbete inom yrkesprogrammet eller masterprogrammet i landskapsarkitektur vid SLU.

2023 års stipendium tilldelas Beatrice Palmquist och hennes arbete The realistic idea to be a dreamer - using utopias in landscape architecture to enable hope for a different future.

Motiveringen lyder: I en tid när vi behöver ställa om och tänka i nya banor påminner detta arbete om landskapsarkitektens uppgift att kunna visualisera andra och bättre samhällen. Argumentationen som förs är välgörande för de som behöver inspiration till att våga tänka fritt och testa nya lösningar på viktiga och komplexa problem. En närande påminnelse om att morgondagen är ett resultat av vår förmåga att forma den.

Ansökningsperiod och prisutdelning

Ansökan för 2023 är stängd. Ny information kommer när ansökan öppnar 2024. Vårt val av stipendiat kan inte överklagas.

Faktorer som vi lägger vikt vid

  • val av ett relevant ämne
  • hur examensarbetet bidrar till nytänkande och inspiration
  • förmågan att forma en meningsfull helhetslösning
:

Har du frågor?

Kontakta Jessica Jansson, Landskapsarkitekt, Ramboll Sverige

Telefon: +46 (0)790618567

Epost: jessica.jansson@ramboll.se

Tidigare pristagare

2022 - Alexander Morell Berättelser från ett kulturlandskap – ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö 2021 - Olof Olterman Arvidsson Förstärkt naturupplevelse – designelementets möjlighet att förstärka upplevelsen av naturmiljöer

2020 - Klara Kållberg Den värmetåliga staden: sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

2019 - Hanna Axelsson & Louise Nederman Public Place, Female Space – A proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

2018 - Filippa Dahlin & Lisa Berglind Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

2016 - Malin Söderström Mapping in/e/qualities Explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires

2015 - Johan Folkesson Vacker och säker

2014 - Haochun Xue Olsson Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod

2013 - Johanna Hagberg & Karin Winroth Chișinău The green structure of a city in transition

2012 - Emma Cronholm Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde

2011 - Merle Talviste A thought of a new place to interact

2010 - Elin Samuelsson Jag och Tensta

2009 - Alfred Persson Marina visioner

2008 - Helena Persson Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark