Konsulttjänster

RST har Nordens största expertis inom vägteknik där vi både dimensionerar, gör underhållsutredningar, ger råd om materialval och hanterar leveransuppföljning inom drift och underhåll.

 • LCCA

  Life Cycle Cost Analysis, för ingående översyn av kostnader under hela vägens livslängd.
  Hur påverkar olika konstruktioner och vägval kostnader över en hel livscykel? Ramboll RST erbjuder LCC-analys vid vägbyggnad, där man identifierar kostnadsdrivare och risker.

  eller kontakta:
  Lisa Persson
  Analyst
  Tel: +46 70 629 03 90
  E-post: lisa.persson@ramboll.se

  För mer information om LCCA läs här (PDF)
 • Vägteknik

  Ramboll RST har Skandinaviens ledande vägtekniska kompetens samlad i enheten Road Technology, med kapacitet att både utföra alla typer av undersökningar och inventeringar i fält samt att analysera resultaten för bästa resultat till kunden. Vår största styrka är den breda kunskapen och att vi hanterar hela kedjan från väg till rapport. 


  För mer information kontakta:
  Calle Ossbahr
  Department Manager
  Tel: +46 70 938 19 17
  E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

  Managing natural assets is key to sustainable development. We are all responsible to restore the imbalance between nature and human activity. Galago helps landowners reach their goals.
 • Bärighetsutredning

  Bärighetsutredningen ger ett budget- och beslutsunderlag för att vägen långsiktigt ska kunna bära de fordon som trafikerar den. Bärighetsutredningen kombinerar data från skilda mättekniker och ger en detaljerad analys av förstärkningsbehovet. Rätt använd ger bärighetsutredningen fler mil väg med uthållig funktion och komfort till samma kostnad.


  eller kontakta:
  Calle Ossbahr
  Department Manager,
  Tel: +46 70 938 19 17
  E-post calle.ossbahr@ramboll.se

  För mer information om bärighetsutredning läs här (PDF)
 • Beläggningsprojektering - Pave Design

  En beläggningsprojektering har målet att kunna prestera den mest effektiva beläggningsåtgärden för jämnhet och geometri på vägen. Med programvaran Pave Design är det möjligt att optimera fräsnings- och justeringsmängder i syfte att minimera behovet av ny beläggning samtidigt som ställda krav uppfylls. 


  eller kontakta:
  Christian Glantz
  Tel: +46 10 615 54 56
  E-post: christian.glantz@ramboll.se

  För mer information om Pave Design läs här (PDF) 
 • Underhållsutredning

  eller kontakta:
  Peter Mauritzson
  Uppdragsleadre
  Tel: +46 10 615 54 46
  E-post: peter.mauritzson@ramboll.se

  För mer information om underhållsutredning läs här (PDF)
 • Byggledning

  Ramboll RST erbjuder en heltäckande tjänst som innebär att vi inventerar, bedömer underhållsbehov samt säkerställer rätt kvalitet och funktion på våra vägmarkeringar. De är en förutsättning för vår trafiksäkerhet.


  eller kontakta:
  Mikael Wendel
  Team Leader
  Tel: +46 70 309 84 00
  E-post: mikael.wendel@ramboll.se

  För mer information om byggledning och utsättning av vägmarkering läs här (PDF)
 • Drift och leveransuppföljning av allmänna vägar

  Ramboll RSTs enhet Road Maintenance samlade erfarenhet inom drift och underhåll av såväl statliga som kommunala vägar är unik i landet, och vi har en lokal närvaro från norr till söder genom leveransuppföljningen som utförs åt Trafikverket i de flesta driftområdena. 


  För mer information om drift och leveransuppföljning kontakta:
  Anders Saras
  Department Manager
  Telefon: +46 72 554 16 25
  E-post: anders.saras@ramboll.se