Om oss

Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag som levererar expertis och hållbara lösningar till kunder och partners.

Bright ideas. Sustainable change.
Ramboll grundades i Danmark 1945 och är idag verksamt i 35 länder. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright ideas. Sustainable change.
Som The Parter for Sustainable Change gör vi det möjligt för våra intressenter att förverkliga deras mål och navigera övergången till en mer hållbar framtid.
Påverkan över hela värdekedjan
Vi verkar över våra kunders hela värdekedja. Genom att nyttja vår expertis, innovationsförmåga och kreativitet, möter vi de risker och möjligheter som kommer med hållbar utveckling. Med teknisk expertis, djup domänkunskap och digital kapacitet stödjer vi våra kunder i att driva på förbättringar och utveckla nya hållbara affärsmodeller.
Våra 17,500 experter är grunden i Rambolls verksamhet och hjälper till att driva hållbar utveckling. De levererar fristående och multidisciplinära lösningar inom bland annat byggnader, transport, energi, miljö & hälsa, vatten, ledningsrådgivning samt arkitektur & landskapsarkitektur.
Ramboll är medlem i FN:s Global Compact och vår verksamhet bidrar väsentligt till att utveckla dom globala målen för hållbar utveckling.
Våra vetenskapligt baserade klimatmål är godkända av Science Based Target-initiativet i enlighet med Parisavtalet.

Engagerad i hållbara framsteg

:
Vi har länge varit en del av Global Compact initiativet. Med godkända vetenskapsbaserade målsättningar för koldioxidminskningar i enlighet med 1.5 gradersmålet, samt genom våra projekt, hjälper vi till att utveckla FN:s globala hållbarhetsmål.