Hållbarhetsrådgivning och ESG

Hållbarhetsrådgivning, ESG-rådgivning och förändringsstöd för att hjälpa kunder minska koldioxidutsläpp samt dra nytta av de konkurrensfördelar som medföljer i övergången till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi.

Strategisk och teknisk kompetens för att främja hållbar utveckling

Hållbarhetsrådgivning är en av Rambolls snabbast växande serviceområden. Detta beror på det ökande intresset ifrån kunder i stort behov av strategisk hjälp för att så effektivt som möjligt navigera sin individuella förändringsväg.

Med tvärvetenskapliga länkar mellan våra managementkonsulter, ekonomi och miljöspecialister samt tekniska experter inom alla nyckelsektorer, tillhandahåller vi våra kunder en unik blandning av kompetens som är mer praktisk än de flesta andra konsultfirmor. Vi erbjuder bland annat strategier, riktlinjer, modeller, rapporter och handfast förändringsstöd.

När nya hållbarhetskriterier inkluderas i ekonomiska aktiviteter uppstår tvetydighet och frågetecken för många, såsom investeringsfonder, utvecklare, multinationella företag och halvoffentliga organisationer. På Ramboll hjälper vi dig att ta reda exakt vad som behöver göras, när och hur.

:

Ramboll är partnern som hjälper kunder att navigera kring hållbarhet. Vi gör detta genom att integrera hållbarhet i varje organisations unika strategi, struktur, process och kultur.

Lär dig mer

En omfattande rådgivningsportfölj som levererar konkreta resultat

:

Vårt tillvägagångssätt grundar sig i skapandet av en gemensam vision och verklighet där vi genom att agera agilt driver utveckling och kontinueligt skapar positiv förändring genom tangibla resultat.

Hållbarhet är mångfacetterat. Vår rådgivningsportfölj omfattar tjänster som hjälper både offentliga och privata organisationer att övervinna utmaningar som: Hur kan vi använda digitalisering och dataanalys som en hävstång för hållbarhet? Hur kan vi utbilda team och engagera ledare att ta mer ansvar i transformationen? Hur kan vi leva som vi lär när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering samt cirkulär omställning?

Läs mer om våra utvalda tjänster

 • Hållbarhetsstrategi och planering

  Vi kombinerar teknisk, miljömässig och finansiell expertis, så att våra kunder kan omsätta sina hållbarhetsambitioner till konkreta åtgärder.

  Three people walking on a beach, sea wind turbines in the background
 • EU-taxonomin och CSRD

  Vi kombinerar finansiell och teknisk expertis med marknadsinsikter för att hjälpa våra kunder fånga möjligheter och minska risker i enighet med EU’s gröna handlingsplan för ekonomisk tillväxt.

  Ramboll employees talking in the office hallway
 • ESG & Hållbarhetstjänster

  Vi erbjuder strategiska och tekniska lösningar inom miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) för att hantera och förebygga risker, ta tillvara på möjligheter och framtidssäkra företag.

  two people talking at square at Bohrs Tower and Carslberg Station, bike passing by

Våra tjänster

Låt oss börja

Global expertis, lokal erfarenhet. Hos oss får du skräddarsydda lösningar som möter ditt företags unika behov. Våra experter är alltid redo att hjälpa till.

Relaterade insikter

Se alla

Samarbeta med oss

Se alla
 • Patrick Moloney

  Market Director, Strategic Sustainability Consulting

  +45 51 61 66 46

 • Josefin Borg

  Senior Consultant, Ramboll Management Consulting

  +46 10 615 32 07

 • Ylva Frithiofson

  Global division Environment & Health Unit manager

  +46 10 615 33 19