Tekninen suunnittelu

Korkeatasoinen tekninen suunnittelu on avain kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Suunnitteluosaaminen on ollut Rambollin asiantuntemuksen keskiössä vuodesta 1945 lähtien. Yhdistämme syvällisen suunnittelu- ja konsultointiosaamisen edistyneeseen strategisen vastuullisuuskonsultoinnin ja arkkitehtuuriseen osaamiseen tarjotaksemme asiakkaillemme ainutlaatuisen integroidun palvelutarjonnan ja luodaksemme lisäarvoa.
Kattava palvelumme pohjaa täydelliseen valikoimaan teknisiä erikoisaloja, mukaan lukien rakennus-, rakenne-, kunnallistekniikka-, sähkö-, geo- ja julkisivusuunnittelu. Tarjontamme kattaa koko suunnitteluprosessin ensimmäisestä konseptista loppuvaiheen yksityiskohtaiseen suunnitteluun.
Käyttämällä uusimpia digitaalisia suunnittelutyökaluja ja -ohjelmia selvitämme monimutkaisetkin haasteet tarjotaksemme tehokkaita, innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Suunnittelutapaamme kuuluu yhdessä suunnittelu asiakkaidemme kanssa sekä vuorovaikutus asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa kehittääksemme yksilöllisiä ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaiden tavoitteet ja loppukäyttäjien tarpeet.
:
Alamme eturivin toimijana kehitämme kestävän kehityksen mukaisia tekniikka- ja suunnitteluratkaisuja luonnon ja rakennetun ympäristön tarpeisiin.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa rakentamiseen

Mekaniikka-, sähkö- ja LVI-asiantuntijamme tuovat lisäarvoa koko rakennuksen kehityskaaren ajan alkaen esiselvityksistä, käyttäjien vaatimusten ja suunnitteluolosuhteiden määrittämisestä aina valmiin rakennuksen luovutukseen.
Rakennusfysiikan asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan rakennuksen energiankulutuksen minimoimiseksi ja terveellisen sisäilmaston luomiseksi, joka vähentää sairauksia ja parantaa tuottavuutta.
Sähkösuunnittelijamme ehdottavat räätälöityjä teknisiä ratkaisuja käyttövarmuuden ja kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Oli kyseessä sitten iso sairaalarakennus tai datakeskus, varmistamme kestävät sähköpalvelut rakennuksen onnistuneen toiminnan varmistamiseksi.
Monialainen palvelutarjontamme sisältää modernin palo-, turvallisuus- ja akustiikkatekniikan suunnittelun.
Maa- ja vesirakentaminen, kunnallistekniikka ja rakennesuunnittelu
Olemme johtava toimija rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa – niin tunnetuista maamerkeistä, tehokkaasta vesi-infrastruktuurista ja vihreän energian hyödyntämisestä aina saumattomat matkaketjut mahdollistavan liikenneinfraan.
Rakennesuunnittelun asiantuntijamme ovat keskittyneet kehittämään optimoituja ja kestäviä rakenteita, jotka täyttävät myös arkkitehtuurin, ympäristön, valmistuksen, kuljetuksen ja rakentamisen vaatimukset. Hyödyntämällä datajohdettua lähestymistapaa ja kehittyneitä digitaalisia työkaluja asetamme alalle uudet standardit sekä uusien konseptien että niiden monimutkaisuuden osalta.
Suunnitteluosaamisemme käytännössä:
Sillat ja tunnelit: Ramboll on toimittanut liikenneinfrastruktuuria yli 90 maahan, mukaan lukien rautateitä, pikaraitioteitä, metrojärjestelmiä, maanteitä, satamia ja lentoasemia. Tunnettuja kohteitamme ovat mm. Great Belt Bridge Tanskassa ja Queensferry Crossing, maailman pisin kolmitorninen vinoköysisilta Isossa-Britanniassa. Olemme myös suunnitelleet Fehmarnbelt Link -hanketta Tanskan ja Saksan välille, josta tulee maailman suurin upotettu tunneli.
Energiainfrastruktuuri: Energia-alan uraauurtava tekninen asiantuntemuksemme näyttää tietä laajamittaiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen uusilla edistysaskelilla vihreän energian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa. Maailman ensimmäisistä energiasaarista kaupungin laajuisiin energiajärjestelmiin – olemme suunnitelleet perustukset 65 %:lle kaikista tuulivoimaloista maailmanlaajuisesti ja olemme vihreän vedyn ja hiilen varastoinnin teknisen kehityksen edelläkävijä.
Vesi-infrastruktuuri: 50 vuoden kokemuksella veden ja jäteveden käsittelystä tuemme laitos- ja teollisuusasiakkaita maailmanlaajuisesti kustannustehokkailla ja kestävillä suunnitteluratkaisuilla, joihin kuuluvat prosessisuunnittelu, teknologian valinta, laitemääritykset, tarjousarviointi, luvitus, suunnittelu, rakentamisen hallinta, käyttöönotto ja toiminta.
Numeerinen virtausdynamiikka
Computational Fluid Dynamics (CFD) luo kehittyneitä simulaatioita todellisten fyysisten tapahtumien kaappaamiseen, peilaukseen ja simulointiin digitaalisessa ympäristössä, mikä mahdollistaa erilaisten suunnitteluskenaarioiden nopean tulkinnan, tutkimisen ja optimoinnin. Sen lisäksi, että CFD säästää aikaa, se lisää varmuutta valitun suunnittelutavan vaikutuksista. Käytämme CFD-menetelmää tehdäksemme tietoon perustuvia päätöksiä ja määrittääksemme parhaan ratkaisun perinteisiin menetelmiin verrattuna. Se hyödyttää suunnittelutoimenpiteitä, jotka vaikuttavat muun muassa ilmanlaatuun, rakennuksen ilmanvaihtoon, vesi-infrastruktuuriin ja rakennetun infrastruktuurin tuulikuormitukseen.
LVIS-suunnittelu
Rambollin suunnittelijat käyttävät uusimpia työkaluja suorituskyvyn analysointiin ja hyvin toimivien rakennusten, teollisuuslaitosten ja liikennejärjestelmien suunnitteluun.
Olemme luoneet ratkaisuja kaikkein monimutkaisimpiin ympäristöihin, kuten yliopistojen tutkimuslaboratorioihin ja sairaaloihin, joissa vaaditaan erityisvaatimuksia ilmanvaihdolle, lämmitykselle, vesihuollolle sekä vaarallisten nesteiden ja kaasujen turvalliselle käsittelylle.
Rambollin sähkösuunnittelijoilla on keskeinen rooli energia-, kiinteistö-, teollisuus-, teknologia- ja kuljetussektoreilla vihreän sähköntuotannon uusimpien edistysaskelien käyttöönotossa seuraavan sukupolven energiatehokkaisiin rakennuksiin.
Suunnittelemme, kehitämme, testaamme ja valvomme onnistuneen ja sujuvan toiminnan edellyttämien sähköjärjestelmien toteutusta ja autamme tarjoamaan kustannustehokkaita ja räätälöityjä teknisiä ratkaisuja, jotka optimoivat järjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden.
Julkisivujen suunnittelu ja korjaaminen
Julkisivujen rakentamisen osuus koko rakennusbudjetista on usein yli neljäsosa. Tuomme lisäarvoa kehittämällä toimivia, kestäviä ja näyttäviä ratkaisuja.
Julkisivujen optimoimiseksi teemme yksityiskohtaisia analyyseja rakenteesta, lämpömittauksista, materiaalien käytöstä ja niiden välisistä liitännöistä. Teemme tiivistä yhteistyötä talotekniikan sekä ympäristö- ja kestävän kehityksen konsulttien kanssa varmistaaksemme, että julkisivu on aina kiinteä osa rakennuksen energiastrategiaa.
Geotekninen suunnittelu
Geosuunnittelu on osa maa-alueiden kehittämistä ja edelletys eri rakenteiden, kuten rakennusten, teiden, rautateiden, siltojen ja tunneleiden toimivuudelle. Laadukas geotekninen suunnittelu voi vähentää merkittävästi elinkaarikustannuksia.
Me Rambollilla kokoamme yhteen geotekniikan, geofysiikan, hydrologian ja kunnostuksen asiantuntijat, joilla on laaja kokemus yli 70 maasta tarjotaksemme teknologiaa ja menetelmiä, joita tarvitaan erilaisten maaperäolosuhteiden käsittelyyn, missä tahansa päin maailmaa.
Palvelumme kattavat kaikki hankkeen vaiheet aina pohjatutkimuksista maastossa, laboratoriossa ja paikan päällä suoritettavista kokeista edistykselliseen toteutussuunnitteluun tietomallintamalla, tarkastukseen ja lopulta valvontaan. Olemme tehneet lukuisia kestävän kehityksen tutkimushankkeita, ja hyödynnämme niistä saamaamme tietotaitoa, kuten teollisuuden sivuvirtojen käyttämistä tierakenteiden kunnostamisessa ja parantamisessa.
Korjausrakentaminen, uudelleenkäyttö ja kuntotutkimukset
Uudet rakennukset kasvattavat maailman olemassaolevaa rakennuskantaa vain yhdellä prosentilla joka vuosi –kaikki loput 99 % vaativat ylläpitoa, parannuksia ja muutoksia, jotta ne pysyvät turvallisina, kestävinä ja tarkoituksenmukaisina. Pienempien ympäristövaikutusten ja kustannusten ohella korjaaminen, suojelu ja tilojen mukautuva uudelleenkäyttö tuovat merkittäviä sosiaalisia ja kulttuurisia hyötyjä luoden samalla ainutlaatuisia ja houkuttelevia tiloja.
Hyödynnämme monialaista kokemustamme rakennusten optimoinnista suojellaksemme tai kunnostaaksemme kohteita, auttaen vastaamaan muuttuviin käyttäjien vaatimuksiin, pidentämään käyttöikää ja parantamaan ympäristönsuojelun tasoa. Käyttämällä parhaita digitaalisia ja perinteisiä tekniikoita tarvelähtöiseltä pohjalta analysoimme enemmän, jotta asiakkaiden on rakennettava vähemmän, ja omaksumme kevyen suunnittelun periaatteet välttääksemme tarpeettomia toimenpiteitä, jotka lisäävät kustannuksia ja hiilijälkeä.
Jos purkaminen on väistämätöntä, tarkastamme ja inventoimme rakennukset ennen purkamista kehittääksemme materiaalin uudelleenkäyttöstrategioita joko säilyttäen osia tai uudelleenkäyttämällä resursseja kiertotalouden mukaisesti varmistaaksemme, että materiaaleihin sisältynyt hiili otetaan talteen.
Digitaalinen suunnittelu ja BIM
Me Rambollilla olemme digitaalisen suunnittelun eturintamassa tarjoten edistyneintä tietomallinnus (BIM, Building Information Modeling) -osaamista. Digitaalinen suunnittelu ja mallinnus varmistavat, että asiakkaat ja loppukäyttäjät saavat haluamansa tulokset ja että käytetyt ratkaisut ovat täysin optimoituja ja tarkoituksenmukaisia.
Uusimman tietomalliteknologian hyödyntäminen parantaa yhteistyötä ja koordinaatiota hankkeen sidosryhmien välillä mahdollistaen tietoon perustuvan päätöksenteon ja minimoiden samalla läpimenoajat, kustannukset, riskit ja suunnitteluristiriidat alkuvaiheessa ja hankkeen koko elinkaaren ajan.
Käyttämällä kehittyneitä analyyttisiä työkaluja, kuten FEM, Nucleus, Robot ja itse kehittämäämme Fenix -työkalua, tarjoamme tehokkaampia ratkaisuja kuin olisi ollut mahdollista perinteisillä suunnittelutekniikoilla. Voimme arvioida, iteroida ja optimoida rakennuksen kokoonpanoa ja ominaisuuksia ennen rakentamista, jolloin tuloksena on inspiroivia rakenteita, jotka ovat saavutettavissa, kestävämpiä ja taloudellisempia.
Edistämme digitaalisen suunnittelun rajoja ja teemme tutkimus- ja kehitystyötä nousevilla aloilla, kuten 4D-, 5D-, 6D- ja 7D-mallinnus, digitaaliset kaksoset, VR- ja AR-mallit, älykkäät konseptit ja parametrinen suunnittelu.
Kestävä rakennussuunnittelu
Suunnittelun optimointi, jotta vältetään ja vähennetään toiminnallisia ja alkuvaiheen hiilidioksidipäästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. Tuomme erikoisosaamista MEP:stä, rakennusfysiikasta, palo-, turvallisuus- ja akustiikkatekniikasta.
Energiatehokkuus
Energiatehokkuuden sisällyttäminen rakennettuihin ympäristöprojekteihin energiastrategianeuvonnan, säästävän resurssisuunnittelun ja toimintojen optimoinnin avulla. Olemme toteuttaneet energiatehokkuushankkeita viranomaisille, sähkölaitoksille ja teollisuudelle yli 20 maassa.

Explore our featured services

  Näin pääsemme alkuun

  Me yhdistämme globaalin asiantuntemuksen ja paikallisen erikoisosaamisen yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan.

  Näytä kaikki
  • Mikko Leppänen

   Senior Director

   +358 40 0425914

  • Toni Wasenius

   Head of Sales

   +358 44 5144298

  • Søren Brøndum

   Managing Director, Ramboll Buildings

   +45 51 61 62 53