Enemmän ja paremmin, mutta vähemmällä

Resurssien hallinta ja kiertotalous

Kiertotalouden avulla voimme vähentää ympäristön pilaantumista ja resurssien käyttöä ja parantaa jätehuoltoa. Autamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme yrityksissä ja julkisella sektorilla soveltamaan kiertotalouden periaatteita ja vähentämään hiili- ja materiaalijätettä koko elinkaaren ajan. Samalla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Miksi tarvitsemme maailmanlaajuista kiertotaloutta?

Perinteiset talousmallit ovat lineaarisia, ota-valmista-hävitä. Maailmanlaajuisesti ne tuottavat vuosittain noin kaksi miljardia tonnia yhdyskuntajätettä. Materiaalijalanjälki on lisääntynyt 70 % viimeisten 20 vuoden aikana. Tarve siirtyä kiertotalouteen on kiireellinen. Kun torjutaan ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin häviämistä, kiertotalous voi olla ratkaisevassa roolissa. Samalla sillä on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen sekä ilman ja veden laatuun.
Viimeisimpien arvioiden mukaan kiertotalouden osuus maailmantaloudesta on nykyään noin 9 %. Yritysten saama nettohyöty jätteen syntymisen ehkäisystä, materiaalien hyödyntämisestä ja muuttuvista hankintakäytännöistä on yli 600 miljardia euroa pelkästään EU:ssa. Kiertotalousmallin käyttöönotto vahvistuu Pariisin sääntökirjan ja EU-taksonomian käyttöönoton myötä. Muutos ei tapahdu itsestään, vaan siirtyminen kiertotalouteen edellyttää lainsäätäjiltä säännösten ja kannustimien luomista, yksityiseltä sektorilta kiertokulkumallien kehittämistä liiketoimintaan ja kuluttajilta kulutustottumusten muuttamista.
:

Avaimet kiertotalouteen

Resurssitehokkuus
Kestävyys ja korjattavuus
Materiaalien vähentäminen ja korvaaminen
Jätteen määrän vähentäminen
Kierrätys

Kiertotalouden käytäntöjä hyödyntämällä yritykset voivat suojella luontopääomaa ja minimoida resurssien käyttöä omissa arvoketjuissaan

Kestävien kulutus- ja tuotantomallien kehittäminen

 • :

  Kiertotaloussuunnittelu

  Autamme kumppaneitamme kasvamaan kestävällä tavalla. Tässä hyödynnämme kiertotaloussuunnittelua ja käytön optimointia sekä esimerkiksi uusiokäyttöä ja kierrätystä.
 • :

  Tieteellinen, taloudellinen ja tekninen asiantuntemus

  Yhdistämme tieteellisen, taloudellisen ja teknisen asiantuntemuksen kun etsimme toimivimmat tavat soveltaa kiertotalouden periaatteita kaupungeissa, rakennuksissa, teollisuudessa, tuotannossa, energiassa, vedessä ja hyödykkeissä.
 • :

  Uusia tulonlähteitä

  Tunnistamme asiakkaidemme arvoketjuissa uusia tulovirtoja, mahdollisuuksia kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä erottautumistekijöitä samalla kun autamme varautumaan erilaisiin riskeihin esimerkiksi toimitusketjussa ja hintavaihtelussa.

Tutustu keinoihin, joilla autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa hyödyntämään kiertotaloutta

view of Amager Bakke waste-to-energy plant with harbour and boats in the foreground

Autamme asiakkaitamme omaksumaan kiertotalousmallin

 • :
  Resurssitehokkuus, mukaan lukien kestävästi hankitut, biopohjaiset ja muut raaka-aineet
 • :
  Tuotteiden kestävyys ja korjattavuus erityisesti suunnittelussa ja valmistuksessa
 • :
  Vaarallisten aineiden vähentäminen ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden korvaaminen materiaaleissa ja tuotteissa
 • :
  Uusioraaka-aineiden käyttö ja laatu, mukaan lukien jätteiden kierrätys
 • :
  Mineraalien louhinnassa sekä rakennusten rakentamisessa ja purkamisessa syntyvien jätteiden ehkäisy ja vähentäminen