Kimmo Järvinen

17. kesäkuuta 2024

Luonnonvarat kiertoon: pilottihankkeessa kehitetään kaivannaisjätteen uusiokäyttöä

Kaivannaisjätteen tehokkaampaan hyödyntämiseen kaivataan kipeästi ratkaisuja. Pirkanmaan ELY-keskuksen pilottihankkeessa vastataan haasteeseen.

Only for the usage of pilot project
Kuva: Kimmo Järvinen
Suomi on jätteiden määrässä Euroopan kärkeä. Syynä on alueellamme kaivostoiminnasta syntyvä mineraalijäte – kotitalous- ja yhteiskuntajätteen ja muun teollisuusjätteen määrässä olemme maltillisemmalla tasolla. Mitä tälle haasteelle olisi tehtävissä? Miten voisimme vähentää kaivostoiminnassa jätteeksi päätyvää mineraalimäärää ja hyödyntää aiemmin syntynyttä jätettä tehokkaammin?
Haasteeseen tuovat ratkaisumahdollisuuksia uudet nykyaikaiset menetelmät hyödyntämiseen ja nykytiedolla löydetyt uudet käyttökohteet muun muassa tuotteiden raaka-aineina.
− Kaivannaisjätteessä ja kaivosalueiden maaperässä on suuri potentiaali resurssien uudelleenkäyttöön kestävästi. Vanhoilla, nykyajan ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin vastaamattomilla menetelmillä suljetuilla kaivosalueilla on sekä näitä piileviä resurssimahdollisuuksia että ympäristö- ja terveysriskejä esimerkiksi kulkeutuvien vesien osalta, kertoo Rambollin johtava asiantuntija Kimmo Järvinen.
Haasteeseen vastatakseen Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt ympäristöministeriön rahoituksella pilottihankkeen kaivannaisjätealueiden raaka-ainepotentiaalin selvittämiseen.
Hankkeessa tutkitaan, miten vanhojen kaivosalueiden raaka-aineita olisi mahdollista käyttää hyödyksi. Kohteiksi on valittu kaksi KAJAK-hankkeeseen liittyvää kaivosaluetta, Kärväsvaara ja Mätäsvaara. KAJAK-hankkeessa tarkoitus on parantaa suljettujen kohteiden ympäristön ja vesien tilaa sekä biodiversiteettiä.
− Pilottikohteissa selvityksiä tehdään maastotutkimuksilla ja näytteenotolla sekä laboratorioanalyyseillä kesän 2024 aikana. Tuloksia raportoimme loppuvuodesta.
Selvitystyön toteuttavat Rambollin ja Envineerin asiantuntijat. Geologian tutkimuskeskus (GTK) toimii hankkeessa mineraalivarannon ja tutkittavien kohteiden asiantuntijana.
Jatkossa kaivannaisjätteiden hyödyntämiseen on tulossa myös EU-tasolla painetta. Kriittisten raaka-aineiden asetus, jossa kaivannaisjätteen tehokkaampi hyödyntäminen nostetaan esiin, astui voimaan 23.5.2024.

Kysy lisää

  • Kimmo Järvinen

    Business Manager

    +358 40 0833147

    Kimmo Järvinen