Luontopositiivisia ratkaisuja

Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit

Elämä tekee planeetastamme erityisen. Sitä kuitenkin uhkaavat ihmisen toiminnan vaikutukset ja ilmastonmuutos. Jos saamme pysäytettyä biodiversiteetin köyhtymisen, voimme auttaa luontoa elpymään niin että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia kukoistavista ekosysteemeistä ja luontopohjaisista ratkaisuista.

Positiivisten toimien vaikutus ilmasto- ja luontotavoitteisiin yritysten arvoketjuissa

Hieman yli 40 vuodessa maailman nisäkkäiden, lintujen, kalojen, matelijoiden ja sammakkoeläinten populaatiot ovat vähentyneet lähes 60 prosenttia. Kasvilajeista 40 prosenttia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen keskeisiä tekijöitä ovat ilmastonmuutos, saastuminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, nopeasti tilaa valtaavat lajit ja luonnonympäristön liikakäyttö. Jos vastatoimiin ei ryhdytä, lukemattomat lajit menetetään ikuisesti. Tällä on negatiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Maailman talousfoorumin mukaan luonnon monimuotoisuuden väheneminen on yksi ihmiskunnan viidestä suurimmasta uhasta.
Tällä on merkittävä taloudellinen vaikutus, sillä luonnosta joko kohtalaisesti tai suuresti riippuvaisen talouden arvo on 44 biljoonaa dollaria. Ryhtymällä toimiin biodiversiteetin palauttamiseksi ja kukoistavien ekosysteemien mahdollistamiseksi voimme tukea luonnon ja elinympäristöjen uudistumista ja jättää maapallon paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.
: 400 asiantuntijaa
Rambollissa on yli 400 ekologia, biologia, luonnon monimuotoisuuteen erikoistunutta konsulttia ja ilmastonmuutoksen asiantuntijaa, jotka ovat toteuttaneet luontoon perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Autamme asiakkaitamme menestymään heidän luonnon monimuotoisuutta koskevissa tavoitteissaan uuden lainsäädännön mukaisesti.

Luontopositiiviset ratkaisut auttavat hallitsemaan riskejä, saavuttamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita, parantamaan luonnon monimuotoisuutta ja palauttamaan ekosysteemejä.

Maapallo on upea paikka. Pidetään se sellaisena.

 • :

  Luontopositiivisuus

  Luontopositiivisuus tarkoittaa, että parannamme ja ennallistamme luontoympäristömme samalla kun ylläpidämme elintarvikkeiden, lääkeaineiden sekä tuotannon raaka-aineiden saannin ja rakennamme välttämätöntä infrastruktuuria kuten merituulipuistoja, liikennereittejä ja kaupunkiasutusta. Kyse on luonnon jättämisestä parempaan tilaan kuin mistä sen löysimme.
 • :

  Luontopohjaiset ratkaisut

  Luontopohjaisissa ratkaisuissa luontoa käytetään parantamaan ihmisen tekemiä ratkaisuja. Esimerkiksi sinivihreän infrastruktuurin avulla voidaan palauttaa kaupunkien luonnon monimuotoisuutta ja ehkäistä tulvia. Molemmat vaativat monialaista asiantuntemusta, jotta ratkaisut ovat paikallisiin olosuhteisiin sopivia.
 • :

  Tieteeseen perustuvat tavoitteet

  Rambollilla teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa auttaaksemme heitä saavuttamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa (Science-Based Targets). tavoitteitaan.

Tutustu tapoihin, joilla autamme palauttamaan ja suojelemaan ekosysteemejä

Black-throated Diver sitting on a nest; Shutterstock ID 1099838564; purchase_order: Nathalie Parry
Spliced image of water lilies and a stream

Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden väheneminen

Voimme kääntää suunnan hyödyntämällä luontopositiivisia ja resurssienhallintaratkaisuja