Liity joukkoomme

Me Rambollissa haluamme tehdä työtä, jolla on merkitystä niin omalle henkilöstöllemme, asiakkaillemme kuin koko yhteiskunnalle.

Katso avoimet työpaikat
two employees walking in dialogue in office

Rakennamme huomisen yhteiskuntaa

Haluaisitko olla mukana edistämässä kestävää muutosta, jonka keskiössä ovat ihmiset? Tule mukaan ratkaisemaan yhteiskuntien, yritysten ja ihmisten suurimpia haasteita. Meillä on ainutlaatuinen yhdistelmä teknistä osaamista ja kokemusta, joiden avulla pystymme suunnittelemaan kestävää infrastruktuuria ja resurssitehokkaita, vähäpäästöisiä ratkaisuja, jotka toimivat myös tulevaisuudessa.

Rambollin historia

Vuonna 1945 kaksi nuorta insinööriä, Børge Rambøll ja Johan Hannemann, todistivat toisen maailmansodan aiheuttamia tuhoja ja vahinkoja. Heille syntyi vahva halu rakentaa yhteiskunta uudelleen ja muovata parempaa tulevaisuutta.

Inviting bright minds

Innovaatio kumpuaa monimuotoisuudesta ja osallisuudesta

:

Rambollissa työskentelyn edut

Tarjoamme joustavan hybridityöympäristön, joka tukee sinua päivittäisessä työssäsi. Hyödynnämme hybridipohjaisessa työyhteisössämme digitaalisia yhteistyö- ja e-oppimisalustoja sekä monipuolisia IT-palveluja.
Panostamme henkilöstön osaamisen ja johtamistaitojen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja tasa-arvon edistämiseen. Haluamme, että jokainen työntekijämme voi tuntea olonsa arvostetuksi ja hyväksi osaksi työyhteisöämme. Alla kerromme, millä tavoin tuemme työntekijöidemme menestystä ja hyvinvointia.
Palkkaus ja palkitseminen
Uskomme Rambollissa, että palkitseminen tulee olla oikeudenmukaista, kannustavaa, kilpailukykyistä ja perustua suoriutumiseen, osaamiseen ja tehtävän vaativuuteen. Kannustamme yksilöitä ja tiimejä saavuttamaan sekä ylittämään tavoitteensa ja huomioimme nämä saavutukset palkitsemisessa. Vuosittaisella palkantarkistusprosessilla varmistamme, että työntekijän palkka on oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen ja suoriutumiseen. Lisäksi Suomessa kaikki työntekijät kuuluvat tulospalkkiojärjestelmän piiriin.
Hyvinvointi
Tarjoamme monipuolisia etuja ja palveluita työntekijöidemme hyvinvoinnin tueksi. Näihin kuuluvat muun muassa lounas-, virike- ja hierontaedut, työsuhdepyöräetu, kattava työterveyshuolto sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Järjestämme myös virkistys- ja kerhotoimintaa sekä tarjoamme hyvinvointivalmennuksia (Auntie) ja liikuntamahdollisuuksia.
Joustavuus työssä
Tarjoamme joustavia työmahdollisuuksia, jotka mahdollistavat tasapainon työn ja muun elämän välillä. Hybridityön mallimme antaa useimmissa työtehtävissä mahdollisuuden työskennellä sekä etänä että toimistolla. Työaikamme ovat liukuvat, ja tarjoamme liukumavapaapäiviä tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamme palveluita, kuten sairaan lapsen hoitopalvelut ja lapsen koulunaloitusvapaan, jotka helpottavat arkea ja perhe-elämää. Työntekijöidemme käytössä on myös Spacent-sovellus, jolla voit varata etätyötiloja ympäri Suomen.
Urakehitys ja oppiminen
Panostamme työntekijöidemme urakehitykseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tarjoamme laajat koulutusmahdollisuudet omassa koulutusportaalissamme sekä LinkedIn Learning -portaalin. Esihenkilöidemme johtamistaitoja tuemme koulutuksilla ja valmennuksilla. Osana globaalia organisaatiota pystymme myös tarjoamaan kansainvälisiä uramahdollisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin projekteihin.