Venla Viskari

16. toukokuuta 2023

Kiertotalous on ratkaisu kestävämpään ja kannattavampaan liiketoimintaan pk-teollisuudessa

Kiertotalouden potentiaali valmistavalle teollisuudelle on merkittävä - sen avulla voidaan parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä saavuttaa kasvua samaan aikaan, kun siirrytään kestävämpään tuotantoon ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Kiertotalouden tavoitteena on pitää tuotteet, komponentit ja materiaalit mahdollisimman pitkään käytössä tai kierrossa samalla säilyttäen niiden arvo. Tämä säästää arvokkaita ja rajallisia luonnonvaroja ja ehkäisee jätteen syntyä.

Kiertotalous on siis asioiden uudelleen ajattelua – miten tuotamme, kulutamme, prosessoimme ja uudelleen käytämme resurssejamme luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kestävämmän tulevaisuuden. Lopputuloksena kiertotalous kääntää lineaaristen arvoketjujen tehottomuudet taloudelliseksi lisäarvoiksi luoden uusia kiertoja arvoketjun eri vaiheisiin.

— Olemme tunnistaneet teollisuuden arvoketjujen eri roolien mahdollisuudet kiertotalouden mukaiseen toimintaan ja yhdellä yrityksellä voi tässä arvoketjussa olla useampikin rooli. Oman roolin määrittelyn avuksi tarjoamme yrityksille kiertotalouskatselmusta, jossa käydään läpi yrityksen tilanne kyselyn avulla. Sen perusteella tunnistetaan, mitä yritys on jo tehnyt kiertotalouden edistämiseen ja millä toimenpiteillä yritys voisi edistää kiertotaloutta ja saavuttaa kilpailuetua. Kysely voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti etäyhteydellä, kertoo ryhmäpäällikkö Venla Viskari Rambollin kiertotalousyksiköstä.

Kiertotalous avaa mahdollisuuksia innovaatioihin ja toiminnan kehittämiseen

Toimintaympäristön muutos on jo käynnissä, ja tulevaisuudessa tulevat menestymään vain ne yritykset, jotka panostavat kestävyyteen. Asiakkaat, sidosryhmät, suuri yleisö ja laki vaativat jo nyt kestävyystoimia ja vaatimukset tulevat vain kasvamaan. Myös pk-yrityksissä on hyvä pohtia, mitä uusia mahdollisuuksia kiertotalous avaa ja kuinka niistä voisi hyötyä. Siirtyminen kiertotalouteen tuo kustannussäästöjä toiminnan tehostumisen myötä, ja tarjoaa luotettavammat tuotantoketjut omavaraisuuden kasvaessa.

Loistavia esimerkkejä kiertotalouden innovaatioista nousee esiin lähes päivittäin, ja Finnfoamin uusi kemiallinen muovinkierrätyslaitos on yksi näistä. Laitoksessa voidaan kierrättää käytetyt, likaisetkin vaahtomuovieristeet energia- ja kustannustehokkaasti uusien eristeiden raaka-aineeksi. Tamturbo puolestaan on kehittänyt uuden, kestävän ja energiatehokkaan turbokompressorin, ja nyt yritys tarjoaa paineilmaa palveluna teollisuudelle. Asiakas maksaa vain käyttämästään paineilmasta, ja yritys seuraa laitteiden toimintaa digitaalisesti ja vastaa niiden huollosta.

Vihreää siirtymää ja kiertotaloutta edistetään lainsäädännöllä ja EU:n säätelyllä

Kestävän liiketoiminnan tavoitteiden kasvaessa tarvitaan myös yhteiset pelisäännöt vastuullisuudelle, jotta vältytään viherpesulta. Euroopan unionin tasolla kestävyyttä säädetään mm. EU-taksonomialla, jolla edistetään ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vihreää siirtymää ohjaamalla rahoitusta kestäviin kohteisiin. Taksonomian raportointivelvollisuus koskee tällä hetkellä vain yli 500 henkilöä työllistäviä pörssiyhtiöitä, mutta välillisesti se vaikuttaa myös pk-yrityksiin, sillä suuryritykset tulevat vaatimaan vastuullisuusraportointia myös hankintaketjultaan. Jos EU-taksonomian merkitys omalle yrityksellesi mietityttää, voit lukea aiheesta lisää ja ladata maksuttoman oppaan täältä!

Seuraamme Rambollissa tiiviisti lainsäädännön kehittymistä ja EU:n aloitteita, jotka tuovat mahdollisuuksia ja velvoitteita teollisten toimijoiden kiertotalouteen. Esimerkiksi yksi mielenkiintoinen jätettä, päästöjä ja turhaa raaka-aineiden käyttöä vähentävä aloite on äskettäin edennyt. Kerromme siitä, ja kiertotalouteen liittyvästä muusta lainsäädännöstä lisää tulevissa artikkeleissamme.

Listasimme myös kiertotalouden avaintekijöitä vuonna 2023 – lue lisää täältä.

Haluatko lisätietoa kiertotaloudesta teollisuusyrityksissä? Oletko kiinnostunut kiertotalouskatselmuksesta? Ole yhteydessä, ja keskustellaan tarpeistanne ja miten voisimme auttaa.

Haluatko tietää lisää?

  • Venla Viskari

    Team Leader, Resource & Waste Management

    +358 40 160 1046