Rakentamassa monimuotoisuuden ja osallisuuden kulttuuria

Työntekijät ovat keskeinen vahvuutemme. Uskomme, että yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallisuus luovat parhaat tulokset.

Ihmiset ovat vahvuutemme

Me Rambollilla kunnioitamme monimuotoisuutta kaikissa sen muodoissa. Olemme keskittyneet luomaan osallistavaa kulttuuria, jossa kaikki voivat menestyä. Yhtiömme perustajilla oli alusta alkaen selkeä näkemys siitä, miten vastuullinen yritys toimii kestävien arvojen puolesta.

Uskomme, että kestävän yhteiskunnan rakentaminen onnistuu vain, jos pystymme tukemaan monimuotoisuutta sekä omaksumme osallistavat toimintatavat ja tasa-arvoisen lähestymisen. Näin syntyy yhteiskunta, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat.

Työntekijämme ovat vahvuutemme. He tulevat erilaisista taustoista, mikä parantaa innovointikykyämme ja vahvistaa yhteistyötämme. Arvolähtöisenä yrityksenä uskomme toiminnan eettisyyteen sekä vastuulliseen käytökseen toisiamme, sidosryhmiämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja yhteiskuntaamme kohtaan.

:

Monimuotoisuus luo mahdollisuuksia

Pyrimme lisäämään oman henkilöstömme monimuotoisuutta ja luomaan mahdollisuuksia aliedustetuille ryhmille toimialallamme.

Yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallisuuden kehittäminen

Osallistavan kulttuurin tavoitteemme keskittyvät henkilöstöömme ja prosesseihimme sekä laajemmin alaamme sekä yhteiskuntaan.

Tavoitteemme

 • :

  Rakennamme osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistävää organisaatiota, joka kuvastaa Rambollin sitoutumista yhteiskuntaan.

 • :

  Tavoittelemme organisaatiota, jossa on sukupuolten tasainen edustus. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä henkilöstöstämme 40 % olisi naisia ja 60 % miehiä.

 • :

  Keskitymme lieventämään ja haastamaan ennakkoluuloja erityisesti monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä prosesseissa ja päätöksenteossa.

Toimenpiteet tavoitteidemme saavuttamiseksi

Osallistava työpaikka

Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvissä asioissa (equality, diversity, inclusion, EDI). Lisäksi opastamme esihenkilöitä EDI-tavoitteista ja roolimallina olemisesta. Aktiivinen vuorovaikutus on tärkeä osa osallistavan kulttuurin rakentamista.

Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvissä asioissa (equality, diversity, inclusion, EDI). Lisäksi opastamme esihenkilöitä EDI-tavoitteista ja roolimallina olemisesta. Aktiivinen vuorovaikutus on tärkeä osa osallistavan kulttuurin rakentamista.

Eri sukupuolien edustuksen parantaminen

:

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä Rambollin henkilökunnassa on 40 % naisia ja 60 % miehiä. Vuonna 2021 sukupuolijakauma oli 35 % naisia ja 65 % miehiä.

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

Voimaannuttaminen

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 5 on sukupuolten välisten tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen. Naisilla ja tytöillä tulee olla kaikkialla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet, ja heidän tulee pystyä elämään väkivallasta ja syrjinnästä vapaata elämää.

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 5 on sukupuolten välisten tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen. Naisilla ja tytöillä tulee olla kaikkialla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet, ja heidän tulee pystyä elämään väkivallasta ja syrjinnästä vapaata elämää.

Joustavuus edistää osallisuutta

Koronapandemian myötä tapamme tehdä töitä yhdessä on muuttunut. Tarjoamme mahdollisuuksia hybridityöhön paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Vahvistamme jatkuvasti yhteistyötä ja osallisuutta hyödyntäen erilaisia työkaluja ja teknologiaa.

Miksi mahdollisuus hybridityöhön?

:

Haluamme edistää työntekijöidemme hyvinvointia ja työn joustoa.

Haluamme houkutella parhaat osaajat paitsi paikallisesti myös maailmanlaajuisesti.

Haluamme poistaa fyysiseen esteettömyyteen liittyviä esteitä kuten työmatkahaasteita.

Haluamme parhaalla tavalla tukea myös työntekijöitämme, joilla on jokin este tai vamma.

Employees having a Team meeting in the Office

Tilaa uutiskirjeemme

Tuoreimmat uutiset ja liiketoimintaasi vaikuttavat muutokset suoraan sähköpostiisi

Tilaa kestävän kehityksen uutiskirjeemme
 • Ramboll-säätiö
 • Henning Larsen

Bright ideas. 

Sustainable change.

Logo
 • © 2023
 • Käyttöehdot ja tietosuoja