Lara Alvarez

9. kesäkuuta 2021

Kestävä rahoitus: miksi TNFD kannattaa huomioida

Uusi markkinavetoinen aloite tähtää ympäristöllisten riskien ja mahdollisuuksien huomioimiseen kaikkien rahoituslaitosten ja yritysten investointipäätöksissä. Tässä kirjoituksessa ympäristöekonomistimme Lara Alvarez kertoo mitä kirjainyhdistelmä tarkoittaa ja mitä siitä kannattaa huomioida. Ja miksi toimiin sen suhteen kannattaa ryhtyä.

Low angle shot of modern glass buildings and green with clear sky background.; Shutterstock ID 613341923; purchase_order: Martin Christiansen
TNFD. Kestävään rahoitukseen erikoistuneet asiantuntijat ja päätöksentekijät tuntevat tämän lyhenteen varsin hyvin. Muille saattaa olla hyväksi tutustua siihen nyt. Tänään julkistetaan virallisesti Luontoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista koskeva työryhmä (TNFD). Se on valtava askel kohti kaikkien organisaatioiden yhteistä viitekehystä luontoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportoinnissa ja toimissa.
WWF ja YK:n kehitysohjelma tukevat työryhmää, jonka tavoitteena on antaa organisaatioille selvä kuva niiden ympäristövaikutuksesta. Se tukee globaalien rahoitusvirtojen suuntaamista pois negatiivisista luontovaikutuksista kohti positiivisia. Ajatuksena on, että parempi käsitys ympäristövaikutuksista ja kehittyneempi data sekä selkeät päätöksentekokriteerit lisäävät rahoitusta luontoon perustuville ratkaisuille ja vähentävät ympäristön tilan heikkenemistä.
Työryhmä hyödyntää ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamisen (TCFD) työryhmän menestystä. Tämä työryhmä on keskittynyt saamaan ilmastoon liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet osaksi päätöksenteon valtavirtaa. Työryhmä on kehittynyt vapaaehtoisista suosituksista osaksi lainsäädännön alaista viitekehystä useissa maissa.
TNFD korostaa ilmasto- ja ympäristövaikutusten keskinäistä vuorovaikutusta. Se tukee organisaatioita tarvittavan muutoksen mittakaavan ymmärtämiseksi. Näin pystytään toteuttamaan luonto- ja ilmastopositiivinen muutos strategian ja riskienhallintaprosessien avulla. TNFD on yhdenmukainen biodiversiteettiä koskevan globaalin YK:n yleissopimuksen kanssa, joka tavoittelee luontokadon pysäyttämistä vuoteen 2030 mennessä ja luontopositiivisuutta vuoteen 2050 mennessä.”
Miksi tämä on tärkeää?
Arviolta yli 50% maailman taloudellisesta tuotoksesta eli 44 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria, on jonkin verran tai erittäin riippuvainen luonnonvaroista ja niiden virroista. Luontopositiivinen muutos voisi luoda jopa 10 triljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä liikearvoa vuosittain ja luoda 395 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.
TNFD ottaa huomioon nykyiset luonnontalouteen liittyvät aloitteet, sopimukset ja standardit. Näin se edistää positiivisia toimia ja raportoinnin helppoutta, johdonmukaisuutta ja määrää. Näihin kuuluu muiden muassa luontopääomaa koskevaa pöytäkirja ja luontopääoman tilinpitokäytäntö organisaatioille (BS 8632).
TNFD-työryhmällä on neljän peruspilarin lähestymistapa, joka perustuu organisaatioiden toimintatavalle: hallinto, strategia, riskienhallinta, mittaaminen ja tavoitteet. Sen lisäksi se käyttää TCFD:n rakenteita luontoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien luokittelussa. Niitä ovat luontokadon aiheuttamat fyysiset riskit sekä riskit, jotka liittyvät luontopositiiviseen talouteen siirtymiseen (kuten politiikka, lainsäädäntö, teknologia ja markkinoiden muutokset).
On selvää, että TNFD-työryhmällä on edessään monia haasteita. Ne liittyvät päätöksenteon datan arviointiin, mittaustapoihin ja metodologiaan, joihin palataan jatkokehittelyn aikana.
TNFD:n tavoite
Tarjota organisaatioille viitekehys raportoida ja toimia kehittyvien luontoon liittyvien riskien suhteen, tukeakseen siirtymistä maailmanlaajuisissa rahoitusvirroissa poispäin luontoa vahingoittavista tuloksista kohti luontoa edistäviä tuloksia.

TNFD:n periaatteet:

 • :
  Soveltuvuus markkinoille
 • :
  Tieteeseen-perustuva
 • :
  Luontopohjaiset riskit
 • :
  Tarkoitushakuinen
 • :
  Integroitu ja sopeutuva
 • :
  Ilmaston ja luonnon välinen yhteys
 • :
  Globaalisti inklusiivinen
Miksi organisaatioiden tulisi ottaa TNFD omakseen?
Odotamme TNFD:n tulevan tärkeäksi ja pakolliseksi osaksi liiketoimintaa lähitulevaisuudessa.
Paine yrityksille noudattaa TCFD:n suosituksia lisääntyy ajan myötä, kun globaalit ilmastonmuutoksen vastaiset toimet etenevät. Vastaavasti kasvaa paine TNFD:n suositusten noudattamiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, jotta edessä vaaniva luonnon monimuotoisuuskriisi saadaan estettyä. Taustalla on vahva poliittinen yksimielisyys. G7-ryhmän valtiovarainministerien kokous kesäkuussa 2021 antoi yksimielisen tukensa TCFD-työryhmälle. Kokouksessa oli kiinnostusta ottaa vastaan uuden työryhmän suositukset luontoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamisesta.
TNFD:n suositusista kiinnostuneiden organisaatioiden tulee laajentaa luontoon liittyvää raportointiaan. Myös lähestymistapa raportointiin muuttuu. Kyse on siirtymästä pois perinteisestä tuotannon tulosten raportoinnista, kuten CO2-päästöt tonneina tai jätevesipäästöt kuutiometreinä, kohti systeemisten luontoon liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. Samalla siirrytään organisaatiokohtaisiin pitkän aikavälin riskien arvioihin.
Tämä vaatii organisaation positiivisten tai negatiivisten luontovaikutusten huomioimista. On tärkeää huomioida, kuinka luonto vaikuttaa organisaation taloudelliseen suoriutumiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä positiivisesti tai negatiivisesti.
Johtavilla ja varhain omaksuvilla organisaatioilla on hyvä mahdollisuus muokata ja testata TNFD-viitekehystä, ja ne voivat omalla kokemuksellaan edistää sen kehitystyötä. Vieläkin tärkeämpää on se, että viitekehystä soveltavat organisaatiot tuovat päätöksentekoon soveltuvaa tietoa niiden omasta vaikutuksesta ja riippuvuudesta luontoon. Samalla saadaan tietoa niiden kohtaamista riskeistä ja mahdollisuuksista. Nämä tiedot laajentavat toiminnan joustavuutta ja tuovat luontopositiivisia vaikutuksia.
Viitekehys on tarkoitus julkaista vuonna 2023. Sen jälkeen on ratkaisevaa, kuinka nopeasti markkinat sen omaksuvat. Mikäli aloite saavuttaa kriittisen massan, TNFD:llä on mahdollisuuksia vaikuttaa aidosti luontokadon estämiseen ja ekosysteemien menettämiseen. Tätä kautta se voi tukea ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.
Kuinka voimme auttaa?
Meillä Rambollilla on pitkä kokemus luontopääomaan ja ekostysteemipalveluihin liittyvien aloitteiden soveltamisesta. Tuotamme strategista konsultointipalvelua luontopääoman saamiseksi mukaan päätöksentekoon. Olemme mukana TNFD:n tarkkailijaryhmässä ja meistä tulee osa sen sidosryhmää (Stakeholders Group) tulevaisuudessa.
Tässä roolissa olemme saaneet tärkeää tietoa toimintaryhmän sisältä ja siitä, kuinka viitekehyksen soveltamisen arvon voi maksimoida kaikilla aloilla.
Me pystymme tarjoamaan yksityiskohtaista kokemusta TCFD:n soveltamisesta. Otamme huomioon sekä fyysiset että siirtymään liittyvät riskit ja niiden arvioinnit yritystoiminnassa kaikilla aloilla ja kaikkialla maailmassa. Tätä työtä tukevat arvostetut ilmastotieteilijämme, strategiset neuvonantajamme ja itseni kaltaiset ympäristöekonomistit. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää tai etsit organisaatiollesi tukea alkuun pääsemiseksi.

Want to know more?

 • Lara Alvarez

  Lead Consultant

  +44 20 7808 1484