Vores mangfoldige og inkluderende kultur

Uden vores medarbejdere ville vi ikke være, hvor vi er i dag. Deres forskellige baggrunde giver os en unik mulighed for at innovere, og samtidig styrker det vores samarbejde og værdiskabelse.

Vores medarbejdere er vores vigtigste styrke

Rambøll respekterer, omfavner og ønsker at fremme diversitet. Det gør vi for at skabe en inkluderende kultur, hvor alle kan trives. Denne tilgang har vi haft, siden virksomheden blev grundlagt og er forankret i en vision om at handle og opføre os ansvarligt som virksomhed.
Vi tror på, at det er en forudsætning for at skabe bæredygtige samfund, hvor mennesker og natur blomstrer, at vi selv formår at afspejle diversiten hos vores kunder og i samfundet. Det gør vi ved fokuseret at arbejde på at styrke inklusion og ligestilling i virksomheden.
Vores medarbejdere er vores vigtigste styrke. Deres forskellige baggrunde gør, at vi bedre kan innovere, og det styrker vores produktivitet og værdiskabelse. Som en formålsdrevet virksomhed tror vi på værdien af at have høje etiske standarder og på at opføre os ansvarligt over for hinanden, vores aktionærer, kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed.
:

Øg diversitet og skab muligheder

Vi stræber efter at øge diversitet i vores egen arbejdsstyrke og skabe positive muligheder for underrepræsenterede grupper inden for vores branche.
Derfor har vi forpligtet os til at fastholde et vedvarende indsats.

Forbedring af ligestilling, diversitet og inklusion

Vi har sat ambitiøse mål for vores initiativer der skal sikre en inkluderende kultur. Målene fokuserer på mennesker og processer samt på de professionelle brancher og samfund, som vi er en del af.

Vores ambitiøse mål

  • :
    Opbygge en inkluderende organisation, der får medarbejderne til at føle sig som en del af et fællesskab, og der samtidig afspejler Rambølls engagement i samfundet.
  • :
    Opnå en mere afbalanceret organisation med et stærkt fokus på kønsrepræsentation. Vores mål for kønsrepræsentation er 40% kvinder og 60% mænd i 2025.
  • :
    Integrere et stærkt fokus på diversitet og lighed i vores medarbejderrelaterede processer for at mindske og udfordre bias i beslutningsprocesserne.

Hvad vi gør for at nå vores ambitiøse mål

Træning i inkluderende adfærd

Vi uddanner alle medarbejdere i ligestilling, diversitet og inkludering (EDI) og træner vores ledere på alle niveauer i EDI, så de kan agere rollemodeller. Det er kernen i at opbygge en inkluderende kultur; at lytte til vores medarbejderes oplevelser, bekymringer og råd.
Vi uddanner alle medarbejdere i ligestilling, diversitet og inkludering (EDI) og træner vores ledere på alle niveauer i EDI, så de kan agere rollemodeller. Det er kernen i at opbygge en inkluderende kultur; at lytte til vores medarbejderes oplevelser, bekymringer og råd......

Vi arbejder dedikeret med kønsfordelingen

:
I 2025 sigter vi mod at have 40% kvinder og 60% mænd ansat i virksomheden.
I 2021 var kønsfordelingen 35 % kvinder og 65 % mænd.

Handlinger for at imødekomme kønsspecifikke mål

Styrk forholdene for kvinder

FN's verdensmål nummer 5 er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Kvinder og piger skal alle steder have samme rettigheder og muligheder for at kunne leve et liv uden vold og diskrimination.
FN's verdensmål nummer 5 er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke.....

Fleksibilitet på en hybrid arbejdsplads

Siden COVID-19-pandemien startede, har vi omstruktureret rammerne for hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan vi samarbejder i Rambøll. Vi tilbyder en hybrid arbejdsplads, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokale politikker. I øjeblikket tilbyder næsten alle vores kontorer hybride arbejdsmuligheder. For at vores hybride arbejdsplads skal være en inkluderende arbejdsplads – hvor forskellige ideer værdsættes – skal vi styrke vores evne til at samarbejde ved at udnytte de værktøjer og den teknologi, vi har til rådighed.

Derfor tilbyder vi en hybrid arbejdsplads

:
For at fremme medarbejdernes komfort, glæde og velvære.
For at åbne døren for forskellige talenter, så vi kan tiltrække de bedste talenter – ikke blot lokalt, men også globalt.
For at fjerne barrierer i forbindelse med fysisk tilgængelighed, f.eks. transport til og fra arbejde.
For at støtte medarbejdere med handicap, så kan arbejder ud fra deres egne betingelser.
Employees having a Team meeting in the Office