Science-Based Targets: Vores klimamål

Sådan håndterer vi CO2-udledningen i hele Rambølls værdikæde.

Ramboll employees meeting and planning

Vores SBTi-godkendte klimamål

Rambøll har opstillet videnskabeligt baserede mål for at reducere virksomhedens egne emissioner inden 2030 i overensstemmelse med Paris-aftalen og har forpligtet sig til at nå nettonul. Disse mål er godkendt af SBTi (Science Based Targets initiative) og er i overensstemmelse med de reduktioner, der kræves for at holde den globale opvarmning på 1,5°C. Med vores videnskabeligt baserede mål forpligter vi os til følgende:
 • : 46,2 %
  Reduktion af de absolutte CO2-emissioner under scope 1 og 2* på 46,2 % i 2030 med 2019 som basisår
 • : 27,5 %
  Reduktion af de absolutte CO2-emissioner under scope 3 fra forretningsrejser på 27,5 % inden for samme tidsramme
 • : 80 %
  Sikre, at 80 % af vores leverandører, målt på emissioner fra indkøbte varer og ydelser, har videnskabeligt baserede mål inden 2025

Vi stræber efter netto-nuludledning

Rambøll forpligter sig under SBTi til at nå netto-nuludledning i overensstemmelse med 1,5°C-målet. Vi identificerer året, hvor Rambøll opnår videnskabeligt baseret nettonul, i overensstemmelse med SBTi-retningslinjerne. For vores drift (scope 1 og 2) sigter vi mod at nå nettonul i 2030. For at nå disse mål investerer vi i vores evne til at indsamle nøjagtige emissionsdata.
*Scope 1-emissioner er direkte CO2-udledning, der stammer fra kilder, som kontrolleres eller ejes af en organisation. Scope 2-emissioner er indirekte CO2-udledning fra køb af elektricitet, varme og køling. Scope 3-emissioner stammer fra aktiver, der ikke ejes eller kontrolleres af en organisation, men som organisationen indirekte har indflydelse på i sin værdikæde. Forretningsrejser falder også ind under scope 3-emissioner.

Nøgleforanstaltninger for klimapåvirkning

 • : 2021
  2021 er det første år, hvor vi måler vores CO2-fodaftryk i henhold til Greenhouse gas Protocol og SBTi. I 2022 vil vi begynde at rapportere vores CO2-emissionsdata via CDP (tidligere Climate Disclosure Project).
 • : 62%
  I 2021 var Rambølls samlede emissioner 16.170 tCO2e på tværs af scope 1, 2 og 3. Det er en reduktion på 62 % i forhold til 2019 og skyldes primært reduceret rejseaktivitet under pandemien.
 • :
  Vores forsyningskæde bidrager til 55 % af vores samlede CO2-belastning (2019-baseline), hvor indkøb af IT-relateret hardware er den største kilde til CO2-udledning i forsyningskæden.
 • :
  For at reducere emissionerne fra forsyningskæden udvikler vi en politik for bæredygtige indkøb, som vil blive lanceret i 2022. Denne politik vil dække alt fra IT-udstyr til urtepotter.
 • :
  Ved at samarbejde med vores leverandører og tilskynde dem til at opstille videnskabeligt baserede mål er vores mål at reducere emissionerne i hele vores forsyningskæde.