Partnerskaber omkring bæredygtighed, vurderinger og rangliste

Her kan du få et overblik over vores vigtigste ESG-ranglister og -vurdering samt vores vigtigste partnerskaber indenfor bæredygtighed.

Two people in meeting room looking at graphs and diagrams
Rambøll har rodfæstede principper om at handle ansvarligt over for kunder, medarbejdere, samfundet og vores egen virksomhed. Vi stræber efter at fremme og levere ydelser og løsninger, der bidrager til bæredygtig udvikling, samtidig med at vi undgår projekter med aggressive, destruktive eller undertrykkende formål over for naturen eller mennesker. Vores vision, mission, værdier og forpligtelser gennemsyrer vores indsats for bæredygtig udvikling og sætter kursen for vores handlinger.

FN's Global Compact

Siden 2007 har Rambøll været underskriver af FN's Global Compact (UNGC). Vi har forpligtet os til UNGC's ti principper, og vi respekterer og fremmer disse principper gennem alle vores aktiviteter. Vi rapporterer om vores fremskridt i vores årsrapport, som samtidig udgør Rambølls COP-rapport (Communication on Progress). Rapporten er i overensstemmelse med de avancerede rapporteringskriterier for FN's Global Compact.
Siden 2007 har Rambøll været underskriver af FN's Global Compact (UNGC). Vi har forpligtet os til UNGC's ti principper, og vi respekterer og fremmer disse principper gennem alle vores aktiviteter. Vi rapporterer om vores fremskridt i vores årsrapport, som samtidig udgør Rambølls COP-rapport (Communi.....

Indkøb, leverandørengagement, bæredygtighed i værdikæden og leverandørscreening

Rambøll stræber efter at have en positiv effekt i hele vores værdikæde gennem vores indkøbspraksis og ved at indgå i en respektfuld dialog med vores leverandører.
  • Vi kræver, at alle leverandører underskriver vores kodeks for forretningsforbindelser. Dette kodeks er forankret i FN's Global Compact-principper og sikrer, at leverandører overholder miljømæssige og etiske standarder
  • Vi screener leverandører for blandt andet at afdække, om de har opstillet videnskabeligt baserede klimamål. I 2025 ønsker vi, at 80 % af vores leverandører skal have sat videnskabeligt baserede mål
  • Vi medtager sådanne krav i vores udbud for at sikre overholdelse af lokale miljøstandarder for bedste praksis
  • I 2023 lancerer vi vores nye, globale indkøbspolitik, som vil lægge vægt på bæredygtighed som et centralt kriterium i alle Rambøll-indkøb.
: EcoVadis sustainability rating_Gold_February 2024
Rambøll Gruppen er tildelt en guldmedalje som anerkendelse af vores EcoVadis ESG-rating fra februar 2024. Rambøll har rapporteret på koncernniveau siden 2020.

Ramboll er blandt de ti bedste.