Integritetspolicy

Webbplatser

Rambolls webbplatser är tillgängliga med att som enda syfte att tillhandahålla allmän information om Ramboll Group AB (på danska även kallad Rambøll Gruppen A/S) och dess dotterbolag. Webbplatserna har upprättats i enlighet med dansk lag.

Grunden för all data och information som finns tillgänglig på dessa webbplatser är att den är "som det är" och "vad som finns tillgängligt" utan några garantier eller utfästelser, vare sig uttryckta eller underförstådda. Användning av dessa webbplatser och nedladdning av data och information från dem sker på användarens eget ansvar.

All data, information och/eller annat varumärkesskyddat innehåll skyddas av upphovsrätt och förblir tillsammans med varumärken, logotyp etc., Rambolls egendom.

Bilderna på denna webbplats tillhör Ramboll om inte annat anges. Rambolls bilder kan laddas ner och användas gratis, förutsatt att immateriella rättigheter följs och att Ramboll anges som källa till bilden. Bilder från andra källor får inte användas utan ägarens tillstånd/samtycke.

Besökare på Rambolls webbplatser har tillfälligt tillåtelse att ladda ner och lagra en eller flera sidor, men endast för visningsändamål. All annan användning, inklusive reproduktion, permanent lagring eller vidaresändning av innehållet på denna webbplats, är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Ramboll Group AB. Ramboll Group AB och dess dotterbolag är under inga omständigheter ansvariga – direkt eller indirekt – för förlust eller skada som uppstår till följd av användning eller tilltro till data eller information som finns tillgänglig på eller kan nås via någon av Ramboll Group AB:s webbplatser. Detta rättsliga meddelande regleras av dansk lag. Varje tvist som uppstår på grund av eller i samband med detta rättsliga meddelande, eller rörande innehållet i någon typ av data eller information som finns tillgänglig för användare av denna webbplats och på webbplatser som nås via den här webbplatsen ska, om de inte löses i godo, avgöras uteslutande av de danska domstolarna i Köpenhamn, Danmark.

Information vi samlar in automatiskt

Vi kan också använda cookies för att spara dina preferenser eller ditt språk för att kunna ge dig en bättre upplevelse när du besöker våra webbplatser.

Vi loggar automatiskt följande information om ditt besök:

  • IP-adress och Internetleverantör
  • Geografisk information
  • Tidpunkt för åtkomst
  • Typ av webbläsare och språk
  • Operativsystem
  • Bildskärmsupplösning
  • Den senast besökta webbsidan innan vår

Vi samlar in information om din användning och aktivitet på våra webbsidor, till exempel besökta sidor, vilka ord som sökts på i webbplatsens sökmotor och huruvida din dator/webbläsare har besökt våra webbplatser tidigare.

Informationen som samlas in av dessa cookies lagras på servrar i Danmark och kommer inte att användas för andra ändamål än för att förbättra de tjänster våra webbplatser tillhandahåller våra användare och för intern rapportering inom Ramboll. Vi använder egna produkter samt produkter från tredje part som agerar för vår räkning för att analysera, optimera och förbättra våra webbplatser.

Nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial

Du kan registrera dig för att få Rambolls elektroniska nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial med information om Rambolls tjänster (till exempel broschyrer, tidskrifter och presentationer) genom att registrera e-postadress, namn, yrkestitel och företag. När du registrerar dig för elektroniska nyhetsbrev godkänner du att informationen lämnas ut till den tredjepartsleverantör som distribuerar nyhetsbrevet. Vill du få nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial i papperskopia kommer du dessutom att bli ombedd att registrera en postadress.

De personuppgifter som samlas in i samband med registreringen för nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial kommer endast att användas för distribution av dessa. Det är bara de personer inom Ramboll som ansvarar för marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev och därför behöver ha kännedom om personuppgifterna som kommer att ha tillgång till dem. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt. Samtycket till lagring av dessa personuppgifter kan återkallas när som helst. Varje elektroniskt nyhetsbrev innehåller en länk för att återkalla samtycket. Det är också möjligt att när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrev eller marknadsföringsmaterial genom att kontakta privacy@ramboll.com.

Evenemang

När du registrerar dig till evenemang som Ramboll är värd eller där Ramboll deltar ombeds du att registrera din e-postadress, telefonnummer, postadress, för- och efternamn, yrkesroll och arbetsplats.

De personuppgifter som samlas in i samband med registreringen till evenemang kommer endast att vara tillgängliga för de personer inom Ramboll som är ansvariga för att arrangera evenemangen och därför behöver ha tillgång till dem. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i det syfte som du som användare registrerat dig för. Du kan när som helst välja bort de Ramboll-evenemang du registrerat dig för genom att kontakta privacy@ramboll.com och då kommer din information att raderas.

Cookies som används på våra webbplatser

Ramboll använder webbanalystjänster som ger oss statistisk information om användare. Tjänsterna behandlar anonymiserade IP-adresser och information från cookies som används på Rambolls webbplatser så att vi vet hur många sidvisningar de har, antalet användare, vilka webbläsare användarna använder (för att vi ska kunna rikta in våra resurser så att kompatibiliteten maximeras för de flesta användarna) samt i vilket land, stad eller i vilken region användarna finns. Våra webbanalystjänster lagrar data i 25 månader. Du kan se vilka cookies som används på våra webbplatser med hjälp av webbläsartillägg eller utvecklarkonsoler, eller via gratis onlineverktyg.

Cookies från tredje part

Ibland bäddar vi in bild- och videoinnehåll från webbplatser som till exempel YouTube. Det innebär att du kan få upp cookies från andra webbplatser när du besöker en sida med inbäddat innehåll. Ramboll kontrollerar inte spridningen av dessa cookies. När detta inträffar bör du uppsöka berörd tredjeparts webbplats för mer information om hur de använder sig av cookies.

Vi använder också automatiseringsverktyg för marknadsföring. Dessa behandlar endast data efter att du aktivt har skickat in ett formulär där du uttryckligen godkänt ditt deltagande.

Ramboll använder ett så kallat heatmapping tool för att se vilka delar av en sida användarna klickar på och hur långt ner på sidan de scrollar. Ingen personlig information spåras emellertid med hjälp av detta verktyg.

Vår videoplattform registrerar vilka videor besökarna klickar på och hur länge varje tittning varar. Det görs utan att enskilda användare identifieras personligen.

Användning av Google Maps på våra webbplatser

Ramboll and Google förbinder sig följa villkoren för dataskydd i enlighet med Google Maps Controller Data Protection Terms. Användare av våra webbplatser förbinder sig i enlighet med ytterligare villkor för Google Maps/Google Earth samt i enlighet med Googles Integritetspolicy.

Att avvisa eller ta bort cookies

Om du vill begränsa eller blockera de cookies som ställs in av våra webbplatser eller någon annan webbplats kan du göra detta via dina webbläsarinställningar. Hjälpfunktionen i din webbläsare bör ge dig vägledning om hur du går till väga.

Alternativt kan du besöka http://www.aboutcookies.org.uk/ som innehåller omfattande information om hur du gör detta i ett stort antal webbläsare. Där hittar du information om hur du tar bort cookies från din dator samt mer allmän information om cookies. För information om hur du gör det i din mobiltelefons webbläsare se instruktionen som hör till din telefonmodell.

Tänk på att begränsning av cookies kan påverka funktionaliteten hos Rambolls webbplatser.

Personuppgifter

När du använder denna webbplats kommer Ramboll Group AB som personuppgiftsansvarig att samla in, lagra eller använda personligt identifierbara uppgifter om dig såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adresser, information om din användning av webbplatsen eller annan personlig information som du delgett oss, till exempel genom att fylla i ett e-post- eller prenumerationsformulär.

Vi kan behandla den här typen av information för att ge dig tillgång till tjänster på vår webbplats, för att behandla förfrågningar och för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras varsamt, till exempel genom att begränsa åtkomsten till våra system. Intresse utgör därmed laglig grund för Ramboll Group AB att samla in och behandla dina personuppgifter och Ramboll Group AB:s intresse av att behandla personuppgifterna åsidosätter dina intressen.

All data kommer att behandlas som konfidentiell information och endast användas i enlighet med de ändamål som anges ovan.

Enheter inom Rambollgruppen runt om i världen kan beviljas åtkomst till dina personuppgifter i kunskapssyfte, baserat på deras behov av att ha tillgång till dem. Ramboll Group AB använder externa tjänsteleverantörer för drift och värdskap av denna webbplats och sådana tjänsteleverantörer kan endast komma åt och behandla dina personuppgifter på uppdrag av Ramboll Group AB.

Observera att nivån för dataskydd som för närvarande tillämpas och verkställs i länder utanför Europeiska unionen inte överensstämmer med dataskyddsnivån för personuppgifter som för närvarande tillämpas och verkställs inom Europeiska unionen. Överföringen av data mellan enheter inom Rambollgruppen kommer att baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Ramboll kan anlita tredjepartsleverantörer som har tillgång till och behandlar dina personuppgifter. Om sådana tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES kommer sådan överföring av personuppgifter att omfattas av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av avtalet som täcker överföringen av personuppgifter genom att kontakta privacy@ramboll.com.

Lagring av personuppgifter

Om det inte finns tillämplig lag som kräver att Ramboll behåller dina personuppgifter under en längre tid kan Ramboll behålla dina grundläggande personuppgifter i två år efter registrering av uppgifterna eller två år efter din senaste aktivitet, till exempel efter att du öppnat ett nyhetsbrev du registrerat dig för, besökt någon av Rambolls webbplatser eller på annat sätt interagerat med våra digitala tjänster. Grundläggande personuppgifter i detta sammanhang är namn, e-post och annan kontaktinformation för att säkerställa att vi kan fortsätta förse dig med nyhetsbrev och tjänster som du har registrerat dig för utan att du behöver prenumerera. Andra personuppgifter sparas i högst två år, såvida inte tillämplig lag kräver att Ramboll behåller den längre. Enligt tillämplig lagstiftning måste Ramboll kunna dokumentera att du har gett det samtycke som krävs för att ta emot marknadsföringsmaterial. Vi kommer därför att behålla de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna visa att vi följer lagstiftningen. Personuppgifterna kommer att sparas i upp till två år efter att samtycket har återkallats eller inte längre används.

Kontakta privacy@ramboll.com om du vill ha mer information om de personuppgifter Ramboll Group AB lagrar och behandlar om dig. Du kan också motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att felaktiga personuppgifter rättas till. Vill du motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller få dem rättade kontakta privacy@ramboll.com. Har du har några klagomål avseende Ramboll Group AB:s behandling av dina personuppgifter kan kontakta den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet.

Vi använder följande cookies