3 mars 2022

Ramboll medverkar i renovering av klassiska Avicii arena

2024 är det dags för invändig uppgradering av en arkitektonisk pärla och klassiker i Stockholms stadssiluett. Globen, som sedan förra året heter Avicii arena, får då ett arenarum med bättre funktionalitet och ökad skalbarhet. Samtidigt ska akustiken få sig ett lyft. Ramboll deltar i projektet som lokal teknisk partner med ansvar för bland annat VVS, el, brandsäkerhet, hållbarhetsexpertis och BIM-samordning. Inför hockey-VM 2025 slår arenan upp portarna igen. 

─ Avicii arena kommer att få en väldigt omfattande renovering invändigt. Satsningen kommer att ge många positiva effekter, bland annat genom att arenans ytor får fler och mer flexibla användningsområden, säger Bernhard Siljedahl, uppdragsledare på Ramboll Sverige.
Trots att Globen från början byggdes för hockey så används arenan idag främst för musik- och underhållningsevenemang. Med renoveringen ska arenarummet få en bättre anpassning till andra aktiviteter. Den översta delen av en läktarsektion ersätts med nya ytor i form av gondollounger, som delvis fästs i en ny flexibel superstruktur. Det nya undertaket blir öppningsbart och ska bidra till bättre akustik, snabbare riggning av ljud och ljus och att arenautrymmet kan varieras beroende på evenemang. Genom skalbarheten kan publik, idrottare och artister få en mer intim upplevelse, med tillgång till en matcharena som möter behoven för spel på elitnivå.
─ Vi skapar en yta som är anpassad för olika typer av verksamhet istället för dagens lösning, där arenorna Avicii och Hovet fyller olika funktioner, menar Bernhard.
Ett annat mål är att arenan ska bli mer hållbar utifrån aspekter som förbrukning av energi och koldioxid. Renoveringsprojektet drivs av ett internationellt konsortium med ledning från arenabolaget Legends International, arkitekter från HOK och konstruktörer från Schlaich Bergermann Partner. I Rambolls uppdrag ingår installationstekniskt ansvar, hållbarhetsexpertis, brandsäkerhet och BIM-samordning.
─ Det innebär bland annat att vi har ansvar för att skapa och hantera all installationsteknisk information om arenan. Från Rambolls sida samarbetar experter på olika områden, från olika delar av Europa, berättar Bernhard.
När renoveringen av Avicii arena är klar ska intilliggande Hovet rivas. Rivningen gör bland annat plats för nya isträningsrinkar som blir ett välkommet tillskott för idrottsklubbar på elit-, barn- och ungdomsnivå.