Norge

Rambølls eksperter i Norge leverer løsninger innen bygg, transport, vann, miljø, energi og management consulting. Vi har totalt 13 kontorer med om lag 1 700 eksperter, i tillegg til arkitektfirmaet Henning Larsen som er en del av Rambøll Gruppen.

Children playing in Verdensparken park in Oslo

Se flere kontorer
 • Oslo

  Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
  Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo

  +47 225 18 000

  firmapost@ramboll.no


 • Trondheim

  Besøksadresse: Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
  Postadresse: Postboks 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

  +47 738 41 000

  firmapost@ramboll.no


 • Bergen

  Besøksadresse: Nygårdsgaten 95, 5008 Bergen
  Postadresse: Nygårdsgaten 95, 5008 Bergen

  +47 551 75 800

  firmapost@ramboll.no


Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi bruker vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring, og omsetter det i ideer, som våre kunder kan realiseres og gjennomføre. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change
Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.
 • Erlend Bere

  Sales Director

  +47 98 40 09 54

 • Katrine Johansen

  Market Manager

  +47 93 44 44 03

 • Kirsten Syvertsen

  Markedssjef Transport

  +47 95 97 74 26