IT i praksis 2023

IT i praksis 2023 skal nok en gang rette søkelyset mot digitaliseringsarbeid i stat og kommune, og kommer i år med viktige innspill til arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien i offentlig sektor. Undersøkelsen er den mest omfattende av sitt slag i Norge.

IT i praksis 2023
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet, KS og NTNU.
Gir innspill til arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien i offentlig sektor
IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen av sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill i digitaliseringsdebatten. I år startet arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. IT i praksis er i en unik posisjon til å vurdere status og utfordringer i inneværende strategiperiode og gi innspill til strategiens nye fokus.
For å måle temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor, har vi utviklet et eget indikatorsett i lys av delmålene og innsatsområdene i digitaliseringsstrategien for stat og kommune, Én digital offentlig sektor (2019-2025). IT i praksis innebærer også en omfattende innbyggerundersøkelse om innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester.
Det blir ingen omstilling uten digitalisering
Det haster med å akselerere den bærekraftige omstillingen i Norge, og det blir stadig tydere at nøkkelen til bærekraftige tjenester og verdier ligger i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.
Offentlig sektor spiller en avgjørende rolle som katalysator for en bærekraftig omstilling, tett hjulpet av ny teknologi – og må lykkes med å realisere potensialet som ligger i digitalisering i offentlig sektor.
:
Tillit, ressurser og omstillingsevne – forutsetninger for å utnytte potensialet i digitalisering
I år fokuserer IT i praksis på tre grunnforutsetninger for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor. De tre forutsetningene er både kritiske utfordringer, men også viktige muliggjørere for å lykkes med digitalisering fremover:
 1. Tillit til offentlig sektor og de offentlige, digitale tjenestene
 2. Effektiv ressursutnyttelse og samordning i digitaliseringsarbeidet
 3. Omstillings- og innovasjonsevne i offentlig sektor
IT i praksis 2023
It i praksis ble i år lansert 19. oktober 2023. Rapporten er den mest omfattende undersøkelsen om strategisk bruk av IT og av arbeidet med digitalisering i offentlige virksomheter og kommuner.
Dette er 16. gang rapporten lanseres. IT i praksis tar utgangspunkt i den felles digitaliseringsstrategien for stat og kommune, og stiller digitaliseringsansvarlige i alle statlige virksomheter og kommuner en rekke spørsmål om hvordan de jobber strategisk og operativt med digitalisering.
I år inviterte vi sentrale aktører fra digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor til å delta i en paneldiskusjon. I panelet var:
 • Guri Kaspara Lande - Avdelingsdirektør digital strategi og samhandling i Digdir
 • Kristin Weidemann Wieland - Områdedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering i KS
 • Øyvind Husby - Administrerende Direktør i IKT-Norge
Panelet ble ledet av direktør i Rambøll Management Consulting, Kristian Dyrkorn, og resultatene fra rapporten ble presentert av prosjektleder og konsulent Mathias Sikveland Wee.

Se opptak fra lanseringen 19. oktober 2023

 • Mathias Sikveland Wee

  Consultant

  +47 98 63 14 13

 • Kristian Dyrkorn

  Director, SST NO

  +47 945 21 805