Sertifisering

Produsenter og operatører av maskiner, kraner og løfteutstyr til offshore og onshore industri møter både rettslige og økonomiske konsekvenser hvis produktene  ikke oppfyller gjeldende forskrifter og standarder. I det europeiske markedet definerer maskindirektivet de grunnleggende sikkerhetskravene for maskiner og løfteutstyr.

Rambøll utpekt som Teknisk kontrollorgan for maskindirektivet
Rambølls praktiske bransjeerfaring kan dateres helt tilbake til 1968 og har i denne periode opparbeidet seg inngående kunnskap om både tidligere og nåværende regelverk.
Vår avdeling i Rambøll er utpekt som Teknisk Kontrollorgan av Arbeidstilsynet iht maskinforskriften for utstyr til løft av personer og/eller gods hvor man kan falle fra en vertikal høyde på mer enn tre meter.
I de offisielle direktiver/forordninger betegnes teknisk kontrollorgan på engelsk som «Notified Body». Tekniske kontrollorgan skal være en uavhengig tredjepart og har som oppgave å utføre samsvarsvurderinger, det vil si vurdere om et produkt samsvarer med kravene i regelverket. Ifm. utføring av en samsvarsvurdering skal teknisk kontrollorgan kontrollere/verifisere produsentens tekniske dokumentasjon. Dersom produsentens dokumentasjon er i samsvar med kravene, utsteder det tekniske kontrollorganet et EF-typeprøvingssertifikat. Dette sertifikatet må produsenten ha for å CE-merke produktet.
Sakkyndig virksomhet for kraner og løfteutstyr
Rambøll er også en sertifisert sakkyndig virksomhet for kraner og løfteutstyr. Dette gir oss nødvendig kompetanse for å utføre sertifisering både Onshore og Offshore iht. til gjeldende regelverk (NORSOK, DNV, ILO, ISO osv.). Videre utfører vi periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr, samt tredjeparts designverifikasjoner (DVR). Vi bistår også med å utarbeide tekniske spesifikasjoner og utvikle prosedyrer og retningslinjer for kraner og løfteutstyr.
CE-merking og risikovurdering
I fremstillingsprosessen for eksisterende maskineri, bistår Rambøll kundene sine med CE-merking av maskiner og anlegg. Vi utfører risikovurderinger i henhold til maskindirektivet og ISO NS-EN 12100, fra evaluering av maskiner og produksjonslinjer til komplette industrianlegg samt bygge verksteder.
Våre tjenester omfatter som følger:
 • CE-merking av maskiner og anlegg
 • Risikovurderinger for produksjonslinjer og anlegg
 • Analyser av kraner, stålkonstruksjoner og andre typer utstyr
 • Design av kraner, stålkonstruksjoner og andre typer utstyr
 • Designverifikasjon med tredjeparts verifisering
 • Kurs og opplæring i styrende regler, forskrifter og standarder
 • FE analyser
 • Sertifisering og periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr
MER INFORMASJON
Denne nettsiden blir sjekket kvartalsvis om oppdateringer er nødvendig ihht følgende HUKI-matrise:
 • Hovedansvarlig: Rajwinder P. Gill (Avdelingsleder for avdeling Sertifisering)
 • Underrettes dvs ansvarlig overfor interessenter: Nina Wiley (Country Market Director)
 • Koordineres: Melisa Fajkovic (Kommunikasjonsrådgiver)
 • Informeres: Anne-Helene Arild (HSEQ manager, Energy)
Akkrediteringsdokument

Se flere
 • Dag A. Nilsen

  Director Business Development, Energy Field Development

  +47 48 89 32 27

 • Rajwinder Pal Gill

  Team leader

  +47 980 30 912