Rambollin www-sivujen käyttöehdot

Tämä sivusto on tarkoitettu välittämään yleistä tietoa koskien Ramboll Group A/S:ää ja sen tytäryhtiöitä (näistä erikseen tai yhdessä käytetään nimitystä Ramboll).
Kaikki tällä sivustolla oleva tieto on lisätty sinne periaatteella “sellaisenaan” tai “saatavilla” ilman ilmaistuja tai oletettuja takuita. Tämän sivuston käyttö sekä datan ja tietojen lataaminen sivustolta ovat sivuston käyttäjän vastuulla. Olemme keskittäneet näiden www-sivujen sekä muiden palveluidemme tietosuojaan liittyvät asiat tälle sivulle. Kaikki data ja tieto sekä omistusoikeuden suojaama aineisto ovat tekijänoikeussuojattuja ja ne sekä sivuilla esiintyvät tavaramerkit sekä logo ovat Rambollin tai erikseen ilmoitettujen muiden tahojen omaisuutta. Tämän sivuston kuvat ovat Rambollin omaisuutta ellei erikseen ole muuta ilmoitettu. Rambollin kuvia voidaan ladata ja käyttää ilmaiseksi sillä ehdolla, että immateriaalioikeuksia noudatetaan ja Ramboll mainitaan kuvien lähteenä.
Sivustojen käyttäjät voivat tilapäisesti ladata tai tallentaa yhden tai useamman sivun katselua varten. Tämän sivuston sisällön muu käyttö ml. kopiointi, pysyvä tallentaminen tai uudelleenjulkaisu on kielletty ilman Rambollilta etukäteen saatua kirjallista lupaa.
Ramboll Group A/S ja sen tytäryhtiöt eivät ole suorassa, epäsuorassa tai välillisessä vastuussa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Rambollin verkkosivuilla käytössä olevan datan tai tiedon käytöstä tai siihen luottamisesta. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Tanskan lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista tai tällä sivustolla käytössä olevasta datasta tai tiedoista tai sellaisesta datasta ja tiedoista, joihin pääsee tämän sivuston kautta johtuvat erimielisyydet, joita ei ole pystytty ratkaisemaan muuten, ratkaistaan yksinomaan tanskalaisessa tuomioistuimessa Kööpenhaminassa.
Tietosuoja
Ramboll Finland Oy tytäryhtiöineen (Ramboll) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.
Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme, työntekijöidemme sekä kaikkien yksityishenkilöiden henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön tietoturvavelvoitteita noudattaen.
Tämä henkilötietoja ja tietosuojaa koskeva julkilausuma (Privacy Statement) kertoo, miten ja minkälaisia henkilötietoja keräämme verkkosivustojemme kautta ja kuinka varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja tietoturvavelvoitteiden noudattamisen. Pyydämme, että et jatka verkkosivujemme ja palveluidemme käyttöä, jos et hyväksy sitä, miten henkilötietojasi käsitellään julkilausuman mukaisesti.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjänä tämän julkilausuman mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä toimii Ramboll Group A/S, omasta ja tytäryhtiöiden puolesta. Saat lisätietoja konsernin tietosuojaselosteesta (Privacy Policy) tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse privacy@ramboll.com. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä Ramboll Finland Oy:n puolesta toimii Seppo Mattila, seppo.mattila@ramboll.fi.
Henkilötiedot ja käsittelyn peruste
Henkilötiedolla tarkoitetaan tässä julkilausumassa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (“rekisteröity”) liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitamme kaikkia toimintoja, joita kohdistamme henkilötietoihin, esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käsittelemistä, säilyttämistä ja poistamista. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla asiakkuuksien hoito, rekisteröidyn suostumus, sopimuksiin liittyvien tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä Rambollin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen, esimerkiksi markkinointi-, myynti-, viestintä- tai rekrytointitarkoituksiin.
Miten keräämme henkilötietoja?
Keräämme henkilötietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi verkkosivuvierailuiden, puhelujen, sähköpostien, julkisten webinaarien, sosiaalisen median, digitaalisiin palveluihin kirjautumisen ja vierailujen yhteydessä. Ilman palveluiden käyttämisen yhteydessä pyydettyjä henkilötietoja, emme kykene suorittamaan kyseistä palvelua. Toisinaan on tarpeen kerätä henkilötietoja muulta taholta kuin henkilöltä itseltään, esimerkiksi henkilön työnantajalta asiakassuhteemme perusteella tai julkisista lähteistä. Tällainen henkilötietojen kerääminen saattaa olla tarpeen Rambollin tai kolmannen tahon, kuten henkilön työnantajan oikeutettujen etujen vuoksi tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.
Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavan tyyppisiä henkilötietoja: • Yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero • Työtehtävään liittyviä tietoja, kuten tehtävä, titteli, vastuualue • Työantajayrityksen yhteys- ja taustatietoja • Tapahtumatietoja, kuten osallistumisilmoittautumiset • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenottoja • Asiakaspalautteita • Yrityksen verkkosivujen ja -palvelujen käyttötietoja, kuten ajankohta, sivut ja vierailun kesto • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustietoja • Oppaiden ja muiden materiaalien tilaus- ja lataustietoja • Evästeitä • Kiinnostuksen kohteita ja sisältöjen käyttöaktiivisuutta kuvaavia lead-pisteitä • Erikseen yksilöityjä suostumuksia tai lupia henkilötietojen käsittelyyn
Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Kaikki henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja niihin pääsevät vain ne Rambollin työntekijät tai muut Rambollin lukuun ja puolesta toimivat, joilla on tarve tehtäviensä perusteella käsitellä henkilötietoja. Käsittelemme tietoja vain niihin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty, jollei henkilö anna suostumustaan henkilötietojensa käyttämiseksi muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.
Keräämme henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin: • Toimeksianto-, alikonsultti- ja SaaS-palvelujen tarjoamiseen • Asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa • Asiakas- ja yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitoon • Tapahtumista ja koulutuksistamme tiedottamiseen • Mahdollistaaksemme kirjautumisen tietyille verkkosivustoillemme • Vahvistaaksemme kirjautujan henkilöllisyyden • Työnhaku- ja rekrytointitarkoituksiin • Kyselyjen tekemiseen/teettämiseen toimeksiannosta • Verkkosivujen toimintojen ja tietoturvallisuuden varmistamiseen • Lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen • Verkkosivujen analytiikkaan • Kohdennettujen markkinointiviestien lähettämiseen verkkosivustojen ja palveluiden käytön perusteella • Sisäisten tietokantojen tilastoanalyysien koostamiseen • Muiden oikeutettujen liiketoiminnallisten etujen toteuttamiseen
Henkilötietojen automaattinen kerääminen ja evästeet
Seuraamme verkkosivujemme kävijävierailuja ja keräämme automaattisesti anonyymejä tilastotietoja sivujemme käytöstä. Osa tästä tiedosta kerätään evästetoiminnon kautta. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Eväste ei ole ohjelma eikä se sisällä viruksia tai levitä haittaohjelmia. Käytämme evästeitä siksi, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.
Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Kirjaamme automaattisesti seuraavat tiedot:
• IP-osoite & internet-palvelin • maantieteelliset tiedot • kirjautumisaika • selaimen tyyppi ja kieli • käyttöjärjestelmä • näytön resoluutio • sivusto, jolla kävit ennen meidän sivustoamme
Keräämme myös tietoa siitä, kuinka aktiivisesti käytät sivujamme. Esimerkiksi millä sivuilla käyt, mitä hakusanoja käytät ja onko tietokoneesi/selaimesi aikaisemmin vieraillut sivustoillamme. Evästeiden keräämä informaatio tallennetaan EU/ETA -alueella oleville servereille.
Ramboll käyttää Google Analytics -palvelua, joka on verkkosivujen kävijädatan analysointipalvelu. Palvelu tuottaa anonyymia tilastotietoa käyttäjistämme ja prosessoi evästeiden tuottamaa tietoa, minkä avulla saamme selville sivukäyntien lukumäärän, käyttäjien lukumäärän, mitä selaimia käyttäjät käyttävät ja missä maassa, kaupungissa tai alueella käyttäjät ovat. Lue lisää Google Analyticsista.
Ramboll käyttää Google Analyticsiin kytkettyä Leadfeeder -työkalua, joka analysoi verkkosivuston käyttöä. Palvelu kerää evästeiden avulla tietoja käyttäjistämme, joiden avulla saamme selville mitkä yritykset ovat vierailleet verkkosivuillamme. Lue lisää Leadfeederistä.
Kolmannen osapuolen evästeet
Käytämme palveluissamme ja verkkosivuillamme esimerkiksi kuvia tai videosisältöä muista palveluista. Kun vierailet sivulla, jossa on muista palveluista peräisin olevaa aineistoa, saatat saada ilmoituksen näiden sivujen evästeistä. Ramboll ei kontrolloi tällaisten evästeiden välittymistä. Tarkista kolmannen osapuolen nettisivulta mitä siellä sanotaan heidän osaltaan evästeiden käytöstä.
Verkkosivuillamme käytetään “jaa” painikkeita, joiden avulla käyttäjä voi jakaa tietoa sivustoltamme sosiaalisen median kanavissa. Nämä saattavat asettaa evästeen, kun olet kirjautuneena heidän palveluunsa. Ramboll ei kontrolloi tällaisten evästeiden välittymistä. Tarkista kolmannen osapuolen verkkosivuilta mitä siellä sanotaan heidän osaltaan evästeiden käytöstä.
Kuinka torjua tai poistaa evästeet?
Jos haluat rajoittaa tai estää evästeet voit tehdä sen selaimesi asetusten avulla. Lisätietoa www.aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Markkinoinnin automaatio
Kun vierailet verkkosivustoillamme, selaimeesi asentuu markkinointiautomaatioon liittyvä eväste. Yhdistämme evästeiden avulla saadun tiedon muussa yhteydessä käyttäjästä saatuihin tietoihin. Näitä tietoja kerätään esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme tai avatessa uutiskirjeidemme linkkejä. Tiedot tallennetaan Ramboll Group A/S:n asiakas- ja markkinointirekistereihin. Saat lisätietoja konsernin digitaalisten kampanjoiden tietosuojaselosteesta (Privacy Policy – Digital Campaigns).
Markkinointi yrityksille
Lähetämme yrityksille sähköistä suoramarkkinointia, viestintää ja kutsuja tilaisuuksiin. Saatamme käsitellä henkilötietojasi yrityksessä hoitamiesi tehtävien johdosta tai siksi, että toimit yrityksen edustajana. Henkilötietojesi käsittely tähän tarkoitukseen perustuu oikeutettuun etuumme, joka on asiakkaille ja yrityskontakteille suunnattu sähköinen markkinointi ja viestintä.
Kun osallistut tapahtumiimme, avaat viestejämme, olet meihin yhteydessä, tilaat meiltä materiaalia, vierailet verkkosivuillamme tai muuten käytät markkinointi- ja viestintäsisältöjämme, tiedot kerätään ja analysoidaan. Keräämme yhteystietosi, yrityksen taustatiedot ja toimenkuvasi. Analytiikan avulla käyttötiedoista johdetaan kiinnostuksen kohteesi ja aktiivisuutesi lead-pisteinä. Evästeistä ja verkkosivujen käytöstä löydät lisää tietoa yllä.
Saamme tietosi suoraan sinulta projektitoimintamme yhteydessä, kun tilaat uutiskirjeemme, ilmoittaudut tapahtumiimme, täytät materiaalipyyntölomakkeen verkkosivuillamme, lähetät meille sähköpostia tai toimitat meille itse tietosi muulla tavoin. Voimme hankkia henkilötietojasi myös muista lähteistä, kuten Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista lähteistä. Tietoa syntyy myös analytiikan avulla, kun käytät markkinointi- ja viestintäsisältöjämme.
Sinulla on mahdollisuus kieltää henkilötietojesi käyttö sinulle lähettämämme viestin yhteydessä tai lähettämällä erillinen pyyntö osoitteeseen privacy@ramboll.com. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.
Henkilötietojen siirtäminen
Ramboll siirtää verkkosivustojensa ja palveluidensa kautta keräämiään henkilötietoja Ramboll Group A/S:lle ja sen tytäryhtiöille, sekä Rambollin alikonsulteille tai muille sopimuskumppaneille tilanteissa, joissa sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai muu käsittelyperuste sitä edellyttää. Esimerkiksi tilanteessa, jossa Ramboll käyttää ulkoisen palveluntarjoajan palveluita verkkosivuston ylläpitämiseen, noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.
Asiakkaille, toimittajille ja muille ulkoisille tahoille tapahtuvista henkilötietojen siirroista sovitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisella henkilötietojen käsittelyä koskevalla sopimuksella. EU/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuvat siirrot edellyttävät asianmukaisten suojatoimien soveltamista, esimerkiksi EU komission mallisopimuslausekkeiden käyttämistä ja tietosuojalainsäädännön velvoitteiden noudattamista. Ramboll ei luovuta tai ilmaise henkilötietoja muille kuin edellä mainituille tahoille, ilman pakottavaa lainsäädännöstä johtuvaa syytä.
Henkilötietojen tietoturvallisuus ja säilytysaika
Toteutamme ja ylläpidämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojaustoimenpiteitä, joilla suojataan henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, vahingoittumiselta tai muuttumiselta sekä luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä tai muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Tietosuojakäytäntömme kattavat fyysiset turvatoimet ja -menettelyt sekä lukitsemisen ja hälytysjärjestelmät. Tietosuojakäytäntömme kattavat myös pääsyoikeuksien hallinnan (esimerkiksi käyttäjätunnukset, palomuurit, kryptaus ja digitaaliset salausteknologiat), lokikirjaukset, virustorjunnan, palvelunestohyökkäysten torjunnan sekä muut tietoturvatoimenpiteet. Olemme myös sitoutuneet asiakirjojen säilyttämistä ja käsittelyä koskevien ohjeistusten ja menettelyohjeiden noudattamiseen.
Henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja niiden käsittelyoikeus on rajattu henkilöihin, joilla on tarve päästä niihin tehtäviensä vuoksi. Säilytämme henkilötietoja tunnistettavassa muodossa vain niin kauan kuin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista ja/tai rekisteröity pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Käyttötarkoituksen lakattua ja/tai rekisteröidyn pyynnöstä poistamme henkilötiedot, jollei voimassa oleva lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään henkilötietoja lainmukaiseen tarkoitukseen. Pyrimme varmistamaan, että virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot korjataan tai poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.
Sinun oikeutesi
Jos keräämme tai käsittelemme sinusta kerättyjä henkilötietoja, sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet: • voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa, jos henkilötietojasi on käsitelty suostumuksesi perusteella, • voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä sinua koskevia henkilötietoja vai ei, • voit pyytää pääsyn sinua koskeviin henkilötietoihin ja saada niistä jäljennöksen, • voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista, • voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista, • voit pyytää siirtämään henkilötietosi järjestelmästä toiseen. Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse privacy@ramboll.com. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon.
Muutokset tietosuojaa koskevaan julkilausumaan
Tarkistamme julkilausuman säännöllisesti ja teemme siihen ajoittain muutoksia. Jos teemme julkilausumaan muutoksia, ilmoitamme muutoksen voimaantulopäivämäärän muutetussa julkilausumassa ja muutettu julkilausuma tulee voimaan kyseisestä päivämäärästä alkaen. Kehotamme lukemaan julkilausuman säännöllisesti uusien muutosten tarkistamiseksi.
Tätä tietosuojaa koskeva julkilausumaa on viimeksi päivitetty 15.3.2021.

Ota yhteyttä

  • Susanna Lindqvist

    Information and Data Privacy Manager, Finland

    +358 44 4938981