Rambølls forretnings-model

Vores værdiskabelse starter med vores kunders behov for bæredygtig forandring. Til gavn for både kunder, samfund og miljø.

Vi er arkitekter, ingeniører og rådgivere, der leverer enkeltstående og tværfaglige ydelser og løsninger.

Vores værdiskabelse starter ved vores kunders behov for bæredygtig forandring. Til gavn for både kunder og samfund. Arbejdet resulterer i både økonomiske og ikke-økonomiske resultater for vores vigtigste interessenter – kunder, mennesker, samfund og virksomhed.

Vores kunders behov formes blandt andet af en ambition om at bidrage til en bæredygtig fremtid og mindske negative konsekvenser af klimaforandringer og varetage de udfordringer der opstår i forbindelse med en omstilling til mere bæredygtige løsninger.

Vi arbejder på tværs af vores kunders værdikæder og udnytter vores ekspertise, innovation og kreativitet til at håndtere de risici og muligheder, der følger af bæredygtig forandring. Vi samler vores tekniske ekspertise, domæneviden og digitale kompetencer for at støtte vores kunder med at fremme forbedringer og udvikle nye forretningsmodeller, der i sig selv er bæredygtige.

Vi samarbejder med kunder, der er ambitiøse i forhold til at opnå bæredygtige virkninger fra deres drift og værdikæde.

Behovet for bæredygtig forandring

Bæredygtighedsudfordringer som f.eks. klimaforandringer, ressourceknaphed, miljøforringelse, social udelukkelse og tab af biodiversitet skaber behov for forandringer i hele samfundet. Dette påvirker kundernes og interessenternes krav og forventninger.

Kunder i den offentlige og private sektor tilskyndes til at finde løsninger for at mindske risici eller gribe muligheder, der opstår på grund af nye forordninger eller ændringer i interessenternes forventninger og krav.

Det kan være defensive foranstaltninger til at reducere den negative indvirkning fra driften, eller kan være tiltag til at gribe nye forretningsmuligheder og nye måder at drive forretning på.

Sådan svarer vi

Vores ønskede rolle er at være den betroede partner for vores kunder og skabe værdi ved succesfuldt at lede dem gennem bæredygtige forandringer, samtidig med at vi forstår de specifikke udfordringer og muligheder. Vores viden, tekniske ekspertise og innovationsevne er vores vigtigste bidrag.

Kernen i vores virksomhed består af mennesker, vores medarbejdere, og deres evne til at levere fremragende resultater.

Vores ekspertise og ydelser er input til realisering af projekter. Vi arbejder på tværs af vores kunders værdikæder og integrerer bæredygtighed i alle vores projekter. Vi leverer ekspertise lige fra den tidlige fase, det overordnede strategiske, konceptuelle og planlægningsmæssige niveau, over det mere konkrete og detaljerede designniveau og hele vejen til de senere faser med drift, vedligeholdelse og nedlæggelse. Vi arbejder på en integreret måde med bæredygtighed, cirkularitet, innovation og digitale teknologier for at skabe optimale løsninger for vores interessenter.

Vi leverer værdi

Til kunder leverer vi værdi gennem de specifikke udfordringer, vi hjælper dem med at løse. Til mennesker leverer vi en meget engagerende, moderne og inkluderende arbejdsplads med attraktive muligheder for at udvikle kompetencer. Til samfundet leverer vi livsvenlighed, økonomisk velstand og social sammenhængskraft gennem et robust bygget og naturligt miljø.

Til virksomheder sikrer vi langsigtet kontinuitet og lønsom vækst, mens vi udviser et stærkt medborgerskab og fastholdelse af Rambølls grundværdier.

Få mere at vide

  • Vores mål for miljø, samfund og klima

    Med vores værdier som grundlag har vi opstillet ambitiøse mål for at begrænse Rambølls CO2-fodaftryk, samtidig med at vi forbedrer vores værdikæde og miljøet. Få mere at vide om vores vigtigste klimamål og de vigtigste miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige tiltag og forpligtelser.

    Ørestad photoshoot