Rambølls forretnings-model

Vores værdiskabelse starter med vores kunders behov for bæredygtig forandring. Til gavn for både kunder, samfund og miljø.

Vi er arkitekter, ingeniører og rådgivere, der leverer enkeltstående og multidisciplinære ydelser og løsninger til vores kunder.
Vores værdiskabelse starter ved vores kunders behov for bæredygtig forandring. Til gavn for både kunder og samfund. Arbejdet resulterer i både økonomiske og ikke-økonomiske resultater for vores vigtigste interessenter – kunder, mennesker, samfund og Rambøll som virksomhed.
Vores kunders behov formes blandt andet ud fra en ambition om at bidrage til en bæredygtig fremtid og mindske negative konsekvenser af en række kriser og udfordringer relateret til bæredygtighed.
Vi arbejder på tværs af vores kunders værdikæder og bruger vores ekspertise, innovation og kreativitet til at håndtere de risici og muligheder, der følger af bæredygtig forandring. Ved at samle vores tekniske ekspertise, domæneviden og digitale kompetencer kan vi hjælpe vores kunder med at skabe forbedringer og udvikle nye forretningsmodeller, der i sig selv er bæredygtige.
Vi samarbejder med kunder, der er ambitiøse i forhold til at skabe bæredygtige forandringer i deres drift og værdikæde.
Behovet for bæredygtig forandring
Bæredygtighedsudfordringer som f.eks. klimaforandringer, ressourceknaphed, miljøforringelse, social eksklusion og tab af biodiversitet skaber behov for forandringer i hele samfundet. Dette påvirker kundernes og interessenternes krav og forventninger.
Kunder i den offentlige og private sektor tilskyndes til at finde løsninger for at mindske risici eller gribe muligheder, der opstår på grund af ny lovgivning eller ændringer i interessenternes forventninger og krav.
Det kan være defensive tiltag til at reducere den negative indvirkning fra driften, eller kan være tiltag til at gribe nye forretningsmuligheder og nye måder at drive forretning på.
Sådan går vi ind i opgaven
Vores ønskede rolle er at være den betroede partner for vores kunder og skabe værdi ved succesfuldt at lede dem gennem bæredygtige forandringer, samtidig med at vi forstår de specifikke udfordringer og muligheder. Vores viden, tekniske ekspertise og innovationsevne er vores vigtigste bidrag.
Kernen i vores virksomhed består af mennesker, vores medarbejdere, og deres evne til at levere fremragende resultater.
Vores ekspertise og ydelser er input til at kunne realisere projekter. Vi arbejder på tværs af vores kunders værdikæder og integrerer bæredygtighed i alle vores projekter. Vi leverer ekspertise lige fra den tidlige fase, det overordnede strategiske, konceptuelle og planlægningsmæssige niveau, over det mere konkrete og detaljerede designniveau og hele vejen til de senere faser med drift, vedligeholdelse og dekommissionering. Vi arbejder på en integreret måde med bæredygtighed, cirkularitet, innovation og digitale teknologier for at skabe optimale løsninger for vores interessenter.
Vi leverer værdi
Til vores kunder leverer vi værdi gennem de specifikke udfordringer, vi hjælper dem med at løse. Til mennesker leverer vi en engagerende, moderne og inkluderende arbejdsplads med attraktive muligheder for at udvikle sine kompetencer. Til samfundet bidrager vi med at skabe steder, der er gode at leve, økonomisk velstand og social sammenhængskraft gennem robust byggede miiljøer og ved at etablere rammer for naturen, så den kan blomstre. Til virksomheder sikrer vi langsigtet, vedvarende og lønsom vækst, mens vi udviser et stærkt medborgerskab og fastholdelse af Rambølls grundværdier.