View of Ramboll logo on the Head Office facade

Bestyrelsen

:
Navne og ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmerne er anført nedenfor.
The Ramboll Group Board of Directors
Back from left:
Lieve Declercq, Helene Bekker,
Steen Nørbæk Madsen, Thomas 
Gregers Honoré, Mette Thiel, and
Jeff Gravenhorst
Front from left:
Anne Broeng, Alun Griffiths, and
Claus Hemmingsen
Bagerst, fra venstre: Lieve Declercq, Helene Bekker, Steen Nørbæk Madsen (tidligere medarbejdervalgt medlem), Thomas Gregers Honoré, Mette Thiel (tidligere medarbejdervalgt medlem) og Jeff Gravenhorst (tidligere Bestyrelsesformand)
Forrest, fra venstre: Anne Broeng, Alun Griffiths og Claus Hemmingsen
Ikke på foto: Michael Uhrlund Staunstrup, Joan Hee Roldsgaard og Helle Østergaard Kristiansen
Claus Hemmingsen Bestyrelsesformand og medlem af vederlagskomitéen
Helle Østergaard Kristiansen Viceformand for bestyrelsen og medlem af vederlagskomitéen og transaktionskomitéen
Alun Griffiths Koncernbestyrelsesmedlem, formand for transaktionskomitéen og medlem af vederlagskomitéen
Lieve Declercq Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af transaktionskomitéen
Anne Broeng Koncernbestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikokomitéen
Thomas Gregers Honoré Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikokomitéen
Helene Bekker* Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af transaktionskomitéen
Michael Uhrlund Staunstrup * Koncernbestyrelsesmedlem
Joan Hee Roldsgaard * Koncernbestyrelsesmedlem
* Disse bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i Danmark.
Jeff Gravenhorst (tidligere Bestyrelsesformand), Steen Nørbæk Madsen (tidligere medarbejdervalgt medlem) og Mette Thiel (tidligere medarbejdervalgt medlem) er ikke længere medlemmer af Koncernbestyrelsen.

Koncerndirektionen

:
Navne og ansvarsområder for medlemmerne af koncernbestyrelsen er anført nedenfor.
Group Executive Board
Back from left:
Peter Heymann Andersen
Jens-Peter Saul
Marianne Sørensen
Front from left:
Lone Tvis
Michael Simmelsgaard
Bagerst, fra venstre: Peter Heymann Andersen, Jens-Peter Saul, Marianne Sørensen
Forrest, fra venstre: Lone Tvis, Michael Simmelsgaard
Jens-Peter Saul Koncernchef
Marianne Sørensen Koncernøkonomidirektør
Lone Tvis Koncerndirektør, people
Michael Simmelsgaard Koncerndirektør
Peter Heymann Andersen Koncerndirektør

Rambøll Danmarks landeledelse

:
Den danske landeledelse er ansvarlig for den daglige drift og udvikling af Rambøll i Danmark.
Ib Enevoldsen Administrerende direktør , Rambøll Danmark
Asger Knudsen Landedirektør, Transport
Ronni Holm Dam Landedirektør, Byggeri
John Ammentorp Landedirektør, Energi
Anette Raben Landedirektør, Vand
Jesper Pedersen Landedirektør, Miljø & Sundhed
Eva Ravnborg Landedirektør, Arkitektur & Landskab
Line Dybdal Landedirektør, Management Consulting

Group Leadership Team