Ledelses-strukturen i Rambøll Gruppen

Ledelsen i Rambøll Gruppen består af koncernbestyrelsen, koncerndirektionen og ledelsen i virksomhedens selskaber.

View of Ramboll logo on the Head Office facade

Bestyrelsen

:

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af Rambøll Gruppen A/S.

Bagerst, fra venstre: Thomas Honoré, Anne Broeng, Alun Griffiths, Steen Nørbæk Madsen og Lieve Declercq,

Forrest, fra venstre: Thomas Jordan Johannessen (ikke længere bestyrelsesmedlem og afløst af Mette Thiel (ikke på billedet)), Jørgen Huno Rasmussen (ikke længere bestyrelsesmedlem og afløst af Claus Hemmingsen (ikke på billedet)), Helene Bekker og Jeff Gravenhorst.

Jeff Gravenhorst
Bestyrelsesformand, formand for vederlagskomitéen

Claus Hemmingsen
Viceformand for bestyrelsen, medlem af vederlagskomitéen og medlem af transaktionskomiteen

Anne Broeng
Koncernbestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikokomitéen

Alun Griffiths
Koncernbestyrelsesmedlem, formand for transaktionskomitéen og medlem af vederlagskomitéen

Lieve Declercq
Group Board member and member of the Transaction Committee

Thomas Gregers Honoré
Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikokomitéen

Mette Thiel (ikke på billedet)*
Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikokomitéen

Helene Bekker*
Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af transaktionskomitéen

Steen Nørbæk: Madsen*
Koncernbestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikokomitéen

* Disse bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i Danmark.

Koncerndirektionen

:

Koncerndirektionen er ansvarlig for den daglige organisering, drift og udvikling af Rambøll Gruppen A/S.

Jens-Peter Saul
Koncernchef

Marianne Sørensen
Koncernøkonomidirektør

Lone Tvis
Koncerndirektør, people

Michael Simmelsgaard
Koncerndirektør

Peter Heymann Andersen
Koncerndirektør

Rambøll Danmarks landeledelse

:

Den danske landeledelse er ansvarlig for den daglige drift og udvikling af Rambøll i Danmark.

Ib Enevoldsen
Administrerende direktør , Rambøll Danmark

Asger Knudsen
Landedirektør, Transport

Ronni Holm Dam
Landedirektør, Byggeri

John Ammentorp
Landedirektør, Energi

Anette Raben
Landedirektør, Vand

Torben Kristiansen
Landedirektør, Miljø & Sundhed

Eva Ravnborg
Landedirektør, Arkitektur & Landskab

Line Dybdal
Landedirektør, Management Consulting

Koncernledelsen

Globale funktioner