John Ammentorp

6. marts 2023

Rambøll: Udbygning af elnettet vil koste trecifret milliardbeløb

Regningen for at udbygge elnettet, så det kan rumme den vedvarende energi, der skal til for at opfylde klimamålene, bliver markant dyrere end tidligere estimeret, viser en ny analyse fra Rambøll

110 milliarder kroner.

Det er, hvad der mindst skal investeres i elnettet, hvis det skal kunne rumme den mængde af vedvarende energi, som forventes frem til 2040.

Sådan lyder analysen fra Rambøll, der torsdag formiddag i samarbejde med Green Power Denmark og Energinet har holdt en konference for aktører på tværs af energisektorens værdikæde for at diskutere, hvordan elnettet udbygges i tide, så det kan rumme al den vedvarende energi, der er nødvendig for at nå de danske klimamål for 2030 og 2040.

Rådgivningsfirmaet har på eget initiativ regnet på, hvad udbygningen vil koste. Det er sket på baggrund af Energistyrelsen prognoser for elforbrug og -produktion frem til 2040.

Styrelsen har i sin seneste analyse fordoblet sit estimat for forventet installeret kapacitet fra 29 GW til 60 GW i 2040 ligesom der næsten er sket en fordobling af forventet elforbrug, hvilket ikke mindst skyldes transportsektoren, der skal konverteres til el og e-fuels.

”Vi har kigget på, hvilke energikilder Energistyrelsen mener vil føde ind i nettet de kommende år, og så har vi regnet på, hvad det vil koste af tilslutte alle de her ting: for eksempel offshorevind fra Nordsøen, solcelleparker og alt, hvad det indebærer af trasnformerstationer på forskellige spændingsniveauer, kilometer kabler og luftledninger,” forklarer John Ammentorp, landechef for energi i Rambøll Danmark.

Inflationen oveni

Og regnestykket løber altså op i 110 mia. kroner. Til nye investeringer.

Det er en stigning på mere end 30 mia. kr. i forhold til Rambølls tidligere beregninger, der var lavet på baggrund af Energistyrelsens prognoser lavet i 2020, før de politiske ambitioner for udbygningen af vedvarende energi blev sat i vejret.

Dog skal man have in mente, at priserne på materiale også er steget, og Rambølls regnestykke er i nutidskroner.

Derfor er priserne heller ikke fremskrevet og der er ikke taget højde for inflation.

”Vi må forvente, at der bliver et pres på både medarbejdere, råmaterialer og produktionstid, så alt efter hvor god man er til at få skabt noget forudsigelighed og konkurrence på markedet, og nogle partnerskaber, der kan effektivisere den her opgave, så er der jo stor sandsynlighed for, at prisen stiger yderligere. Det her er bare vores bedste bud med de priser, der er i markedet nu,” siger John Ammentorp, der derfor mener, at det kalder på politisk handling.

”Det er stærkt nødvendigt, at der er politisk villighed til at være på forkant med elnettets kapacitet ved at skabe rammevilkår for investeringer, så forsyningsselskaberne kan garantere, at nettet og transformerstationerne står klar, når producenter og forbrugere har behovet. Der er ingen tvivl om, at udfordringerne skal løses i fællesskab på tværs af værdikæden, hvor man fra politisk hold skal have fokus på en ambitionsdrevet udbygning af nettet, så vi når Danmarks klimamål,” siger John Ammentorp.

Politisk topprioritet

Samme konklusion pointerede Klimarådet i sin statusrapport i forhold til at nå de danske klimamål, som blev offentliggjort tirsdag.

Her skriver rådet:

”Stigende elektrificering og udbygning af vedvarende energi kræver udbygning af elnettets kapacitet. Samtidig er store dele af elnettet ved at have udlevet sin tekniske levetid og står derfor over for reinvesteringer og fornyelse. Manglende kapacitet i elnettet betyder, at nye sol- og vindprojekter ikke kan blive tilkoblet elnettet. Flere eksempler viser, at dette enten forsinker udbygningen af vedvarende energi eller medfører, at opstillere af vedvarende energi dropper deres projekter.”

Klimarådet mener derfor, at det ”det bør være en politisk topprioritet, at elnettet ikke udgør en barriere for yderligere udbygning af vedvarende energi.”

”Regeringen bør identificere eksisterende flaskehalse og samtidig holde skarpt øje med, om de iværksatte justeringer muliggør en rettidig udbygning af elnettet. Hvis der identificeres problemer, der ikke kan håndteres inden for de nuværende og kommende rammevilkår, kan der være behov for en mere generel og langsigtet ændring af tilgangen for udbygningen. Denne skal både kunne håndtere en fremtid med et øget behov for netudbygning, reinvesteringer i det eksisterende net og en stigende usikkerhed for den langsigtede planlægning,” står der i statusrapporten

Kræver nye løsninger

Det er derfor Rambøll har lavet analysen og prisestimatet på egen hånd, som ikke indbefatter udgifter til vedligehold af det eksisterende elnet, som visse steder er godt slidt, pointerer John Ammentorp.

”De 110 milliarder handler kun om, at få nye grønne elektroner ind i nettet, men reinvesteringer, fordi nettet bliver ældre, er ikke regnet med. Det kan jo sagtens være 50-60 mia. kroner oven i, vi ser ind i der.” Men det handler ikke kun om penge, hvis opgaven skal løftes.

”Det er altså store tal, der er tale om i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det kræver nye løsninger. Opfordringen til politikerne er at tænke større tanker og sætte nogle rammer, der er ambitiøse, og så skal de bede industrien og branchen om at gå sammen for at finde fælles løsninger på det her. Vi kan ikke bare forlænge verden med brædder. Så når vi det ikke,” siger John Ammentorp.

Og spørgsmålet er måske i virkeligheden mere tid end penge, når alt kommer til alt.

”Det er et meget vigtigt spørgsmål. For kan vi finde råmaterialer, mandskab og produktionstid til det mandskab, der skal bruges? Vi er jo ikke de eneste, der er i gang med den her omstilling. Tyskland, Sverige, Norge – ja hele Europa er jo udfordret på det her,” påpeger John Ammentorp.

”Det kræver, at man går i tænkeboks for at finde nogle løsninger, hvor man for eksempel bruger færre ressourcer, og måske omstiller nogle processer, hvis man ikke har mandskab nok. Det samme gælder materialer. Så der er behov for innovation og nogle lidt andre greb end bare opskalering, som man normalt vil gøre. Hver branche har forskellige barrierer og perspektiver på, hvordan tingene skal løses. Det kræver en samtænkning, så man får det bedste resultat på tværs, og der vil vi nu kigge på,” siger John Ammentorp.

Vil du vide mere?

  • John Ammentorp

    Vice Director, Power Systems

    +45 51 61 63 80