Espanya

Catalan | English | Portuguese | Spanish

Contact:

Peter Wouters

Managing Principal
T: +34 91 418 45 43

Des dels anys 90 els professionals de Ramboll han proporcionat solucions i assessoria per a clients de Catalunya, Espanya i Portugal en temes específics de medi ambient i seguretat i salut. Tenim el compromís d'aportar a cada encàrrec una combinació òptima de rigor científic, pensament estratègic, capacitat de judici i comunicació clara per ajudar els nostres clients a aconseguir les solucions més eficients i rendibles pels seus problemes. Ramboll té oficines a Barcelona i Madrid i personal permanent a Lisboa, el que permet proporcionar serveis a mida dels nostres clients en tot el territori (peninsular i insular) de Catalunya, Espanya i Portugal. Els nostres principals clients són multinacionals dels sectors industrials i comercials, bufets d'advocats, entitats financeres, societats de capital risc, companyies immobiliàries i companyies d'assegurances. També donem servei, en projectes específics, a les administracions locals / estatals i a les institucions europees.

Mitjançant la nostra xarxa global, Ramboll ofereix una àmplia gamma de serveis, però en particular els serveis oferts per Ramboll Iberia són:

Gestió d'emplaçaments i instal·lacions

 • Recerca d'emplaçaments contaminats i reducció del risc d'incompliment i de responsabilitat legal
 • Investigació del subsòl i projectes de sanejament del subsòl
 • Anàlisi quantitativa de riscos i remediació d'emplaçaments, incloent-hi disseny, instal·lació i supervisió d'accions correctives
 • Estudis de sediments contaminats
 • Serveis experts en processos legals i de compliment
 • Gestió de tancament d'emplaçaments i instal·lacions, incloent-hi anàlisi inicial, preparació de licitacions, selecció de contractistes i supervisió dels treballs de demolició
 • Estudis d'amiant en edificis

Consultoria en medi ambient i seguretat i salut laboral (EHS)

 • Gestió, compliment i auditoria d’EHS
 • Elaboració de registres legals
 • Auditories de "due diligence" en fusions i adquisicions
 • Gestió i estratègia en eficiència energètica. Implantació d'ISO 50001: 2011
 • Ajuda en la gestió de permisos i llicències ambientals
 • Suport tècnic en processos i litigis legals en temes mediambientals
 • Avaluació d'aspectes i impactes ambientals. Planificació
 • Modelització personalitzada de probabilitat del risc i responsabilitat ambiental (per a emplaçaments o carteres específiques)
 • Anàlisi de sostenibilitat d'edificis i ajuda a la implementació de solucions (BREEAM, LEED)
 • Responsabilitat social corporativa. Informes, implantació de normes internacionals i auditoria
 • Implantació i "gap analysis" d'ISO 14001:2015
 • Implantació i "gap analysis" d'OHSAS 18001 (futura ISO 45001)
 • Optimització dels serveis de prevenció i medi ambient en empreses
 • Revisió de la identificació i avaluació de riscos laborals.
 • Implantació del model d'empresa saludable
 • Suport a reclamacions i litigis de companyies d'assegurances
 • Formació

Gestió del risc industrial

 • Avaluació i gestió del risc industrial
 • Revisió i anàlisi de permisos industrials

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: info@ramboll.com

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites