CAD/BIM koordinator

Ramböll i Sverige är inne i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål. Vi tror på framtiden och erbjuder våra medarbetare spännande projekt och nya utmaningar. Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle. Vi söker nu en CAD/BIM koordinator som kommer vara en kontaktpunkt för att lösa verksamhetens frågor gällande CAD- och BIM.

Vi erbjuder

Ramböll erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete med kompetenta medarbetare i ett framgångsrikt och lönsamt företag med god tillväxt. I rollen som CAD/BIM koordinator kommer du driva och upprätthålla ett nätverk av Super Users i verksamheten som kan stötta verksamheten i metodikfrågor. Detta sker i samråd med verksamhetens befintliga IT-samordnare. Vi tror att du har god kännedom om de externa supportfunktionerna hos leverantörerna som Ramböll har tillgång till och skapar vid behov ärenden externt. I rollen ingår även att vara uppdaterad och förmedla information om utbildningsmöjligheter både internt och externt. I din roll kommer du även samverka och utbyta erfarenheter med motsvarande roller inom Ramböll i andra länder.

I din roll kommer du erbjuda verksamhetsstöd med hjälp av ditt interna nätverk i samband med:

 • CAD/BIM frågor i anbudsskedet och i uppdragen
 • Uppstart av uppdrag och val av samarbetsplattform
 • Upprättande av Data-PM och/eller BIM Execution Plan (BEP)
 • Metodikfrågor i uppdrag
 • Funktionsproblem i programvaror
 • Utbildning inom CAD/BIM

Placeringsorten för tjänsten är något av våra stora kontor i Sverige, exempelvis Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö eller Luleå.

Vi söker dig

För att möta efterfrågan på våra tjänster söker vi kreativa personer för att långsiktigt förstärka och bredda vårt tjänsteutbud. Till denna roll söker vi dig som har:

 • Minst 5 års arbetserfarenhet av multidisciplinär projektering med BIM/CAD inom teknikkonsultbranschen
 • Gymnasie-, YH- eller högskoleexamen inom relevant område.
 • Generell kunskap om BIM som begrepp samt vilka problem och möjligheter som finns
 • Specifika dokumenterade kunskaper inom minst en BIM applikation
 • Baskunskap inom IT gällande operativsystem för PC och nätverk
 • Goda kunskaper i både svenska och engelska

Som person har du en stor passion och engagemang för IT-området med en god kännedom om teknikkonsultbranschen och de krav som ställs i samhällsbyggnadsprojekt. Du är en problemlösare som är utåtriktad, kommunikativ, lyssnande, nyfiken och har en hög samarbetsförmåga. 

Varför Ramböll?

På Ramböll tror vi att nya idéer föds och utvecklas när människor med olika bakgrund, kompetenser och personligheter möts och interagerar över professionella och nationella gränser. I praktiken innebär det att vi med många kontor i hela Sverige och övriga världen kan erbjuda våra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet.  Den globala kunskapen återspeglas i den lokala närvaron. Vi erbjuder teamets fördelar med det stora företagets möjligheter, resurser och kompetens i ryggen.

Vi har tydliga utvecklingsvägar och via vår Akademi erbjuds våra medarbetare utveckling med ett brett kursutbud. Vår arbetsmiljö uppmuntrar till fritt utbyte av idéer i en tillitsfull och hjälpsam atmosfär. Vår verksamhet är styrd av integritet där vi framhåller ärlighet och värnar om våra medmänniskor och vårt samhälle. Vår hållning är innovativ, analytiskt och professionell.

Frågor?

Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Björn Lindquist på 010-615 60 43.

Vi ser fram emot din ansökan!

#RambollSverige

Apply before 2018-02-28
Workplace Stockholm

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: info@ramboll.com

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918