Praktikant inom Policy & Planning

PRAKTIK VID RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING INOM
OMRÅDET POLICY & PLANNING

VILKA ÄR RAMBOLL
Ramboll Management Consulting är Nordens ledande aktör inom rådgivning mot offentliga uppdragsgivare. Vi bistår med analyser, kartläggningar och utvärderingar för uppdragsgivare som  EU-Kommissionen, Regeringskansliet, Statskontoret, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Här arbetar 600 managementkonsulter, varav cirka 45 på det svenska kontoret. Vi har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Hamburg, Berlin och Bryssel, och har bedrivit verksamhet på den svenska marknaden sedan 2001. Vi drivs av kunskap, engagemang och en genuin vilja att bidra till ett positivt samhälle där människor och företag kan utvecklas. Varje termin erbjuder vi ett antal attraktiva praktikplatser och vi ser vår praktik som en naturlig rekryteringskanal till vår fortsatta tillväxt.
 

ATTRAKTIV PRAKTIK
En praktik på Ramboll Management Consulting innebär att du ingår i vårt konsultteam. Vår praktik syftar till att ge dig en djup inblick i managementkonsultyrket. Genom våra uppdrag får du god insyn i det offentliga systemet på olika nivåer. Arbetet är väldigt varierat, händelserikt och utvecklingsorienterat, och du kommer känna på konsultrollen på riktigt med kvalificerade uppdrag inom analys, utredning och utvärdering! Du kommer att delta i olika uppdrag och i olika team, samt i de olika faserna av ett uppdrag och utvecklas inom datainsamling i form av enkäter, intervjuer och fokusgrupper, bidra i analysarbete och författa rapporter samt träffa kunder. Dessutom kommer du att delta i arbetet med anbud och andra marknadsaktiviteter. Praktikperiodens längd är 20 veckor (terminsvis). Som en del av vår praktik får du en personlig handledare med ansvar för att ge dig bästa möjliga coachning under praktiken.

FÖRMÅNER
Utöver en givande och utvecklande praktik ger vi ersättning för lunch och SL-kort. Om du inte har praktik i din utbildning eller om du är färdig med din examen så erbjuder vi även en månatlig ersättning.

VI SÖKER
Vi söker studenter med samhällsvetenskaplig och/eller nationalekonomisk utbildning som är intresserade av att bidra till samhällsutveckling tillsammans med våra uppdragsgivare i en kreativ miljö. Vi värdesätter att du är ambitiös, utvecklingsorienterad och har stark analytisk förmåga, samt att du är samhällsengagerad, prestigelös och en teamspelare. Vi eftersträvar jämställdhet  och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

ANSÖKAN
Ansökan ska innehålla cv, betygskopior samt ett personligt brev där du beskriver vem du är, vilken utbildning och vilka intressen du har samt varför du söker till oss. Skicka din ansökan så snart som möjligt då vi går igenom ansökningarna och kallar till intervju löpande.
Sista ansökningsdag till höstens praktik är den 11 mars.
#Rambollsverige

Apply before 2018-03-11
Workplace Stockholm

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: info@ramboll.com

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918